Den hellige Cynog av Menevia (d. 606)

Minnedag: 14. mars

St Cynog’s Church i LlangynogDen hellige Cynog ble født en gang på 500-tallet i Wales. Hans opphav er ikke kjent. Llangynog yn Derllysg i Carmarthenshire er høyst sannsynlig viet til ham. Han var først biskop av Llanbadarn, hvor han synes å ha etterfulgt den hellige Paternus (Padarn; i Wales: Badarn). Men han kan ikke ha presidert der lenge, for ifølge Geoffrey av Monmouth og Giraldus Cambrensis ble han overført fra Llanbadarn for å bli den direkte etterfølgeren av den hellige David i Menevia, da denne første biskopen døde i 589. Der var han biskop til sin død i 606 (Annales Cambrice).

Bispesetet Llanbadarn var for fyrstedømmet Ceredigion, men det inkluderte bare den nordlige delen av det senere grevskapet Cardiganshire, sammen med Brecknockshire nord for Irfon, den vestlige delen av Radnorshire, og kanskje noen få sogn langs den sørlige grensen av Montgomeryshire. Lite er kjent om bispesetet fra dets kortvarige eksistens.

Mange av dets kirker ble i 720 ødelagt av saksiske angripere. Snart etter, trolig svekket og uorganisert, må det ha blitt innlemmet i bispedømmet St. David’s. Nedleggelsen sies imidlertid å ha kommet som en følge av at folket i Llanbadarn myrdet sin biskop Idnerth. Dersom den hellige Curig var biskop av noe sete, var det trolig av Llanbadarn. Under året 1136 er det nedtegnet at Ieuan «erkeprest» (archeffeirat) av Llanbadarn døde, noe som synes å bety dets abbed.

Cynogs minnedag er ikke kjent. Muligens er det den som angis i Allwydd Paradwys den 14. mars.

Kilder: Baring-Gould (4) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 15. november 2011

av Per Einar Odden publisert 15.11.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05