Den hellige Cyriacus av Afrika og syv ledsagere

Minnedag: 21. juni

Den hellige Cyriacus (gr: Kyriakos) var en afrikansk martyr på et ukjent tidspunkt. Han led martyrdøden sammen med syv ledsagere, de hellige Saturnin, Bellicus, Perseus, Apollinaris, Crisinus, Primus og Januarius. Deres navn står i de tidligste martyrologiene, men deres akter har gått tapt. Deres minnedag i Martyrologium Romanum er 21. juni.

Cyriacus er et navn som bæres av mange hellige, og i tillegg finnes det i flere former som Kyriakos og Quiriacus, og sjeldnere møtes staveformene Kyriacus og Kiriacus. Noen ganger erstattet det greske navnet av den latinske formen Dominikus (lat: Dominicus; it: Domenico; fr: Dominique). Navnene betyr «tilhører Herren» – Herre på henholdsvis latin og gresk er Dominus / Kyrios.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. februar 2001

av Webmaster publisert 12.02.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:50