Den hellige Cyriacus av Köln (d. 238)

Minnedag: 21. oktober

Den hellige Cyriacus skal ifølge Migne ha tilhørt den hellige Ursulas selskap og ført den hellige jomfruen fra Britannia til det nåværende Tyskland. Ifølge bollandistene blir det den 28. april feiret en translasjon av hans levninger, og han skal ha vært en romersk pave. Til det bemerker bollandistene imidlertid at han bare var pavens stedfortreder og ble martyrdrept sammen med Ursula.

Martin Weissbacher forteller under 21. oktober:

Etter at pave Pontian (230-35) var forvist av den keiserlige stattholderen til øya Bucca ved Sardinia, valgte den romerske geistligheten engelskmannen Cyriacus til hans stedfortreder. På samme tid kom den hellige Ursula med hele sitt følge til Roma og ble mottatt på beste måte av Cyriacus. Men etter guddommelig innskytelse la Cyriacus ned sitt embete og dro sammen med Ursula og hennes følge til Tyskland. Med i følget var også flere biskoper og kardinaler, blant dem kardinalpresten Vincent, biskop Jakob av Antiokia, biskop Fiolanus av Lucca, biskop Sulpitius av Ravenna, dessuten prestene Pontius, Ignatius, Mauritius, Cesarius og mange andre. Den 21. oktober 238 ble de alle drept i Köln ved Rhinen

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden Opprettet: 17. november 2012

av Per Einar Odden publisert 17.11.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:04