Den hellige Cyriaca av Roma (d. 249)

Minnedag: 21. august

Den hellige Cyriaca, som også kalles Dominika, var en velstående romersk enke på 200-tallet. Hun bodde på Monte Celio, og i de 32 årene hun var enke, brukte hun sitt gods til beste for de kristne. Hun ga ly til de forfulgte kristne i sitt hjem, og den hellige diakonen og martyren Laurentius og andre brukte hennes villa i Roma som hovedkvarter for å distribuere sine almisser. Laurentius skal ha kurert henne for hennes hodepine.

I forfølgelsene under keiser Decius (249-51) ble hun i 249 pisket til døde for sin tros skyld. Hennes minnedag er 21. august. Den romerske kirken Santa Maria in Domnica (Dominica) udødeliggjør hennes navn. Hun ga også navn til en kirkegård på Via Tiburtina som hun donerte til Kirken. Ifølge Martyrologium Romanum skal hennes martyrium ha funnet sted under keiser Valerian, men bollandistene hevder at det skjedde mens keiser Decius regjerte og prefekten for byen Roma het Valerian.

Cyriaca er et navn som bæres av mange hellige, og i tillegg finnes det i flere former: Kyriaka, Quiriaca, Kyriake eller Kyriaika. Cyriaca skrives også ofte Quiriaca, og sjeldnere møtes staveformene Kyriaca og Kiriaca. Noen ganger erstattet det greske navnet av den latinske formen Dominika (lat: Dominica; it: Domenica; fr: Dominique). Navnene betyr «tilhører Herren» – Herre på henholdsvis latin og gresk er Dominus / Kyrios.

Kilder: Benedictines, Delaney, Bunson, KIR, CSO, santiebeati.it, en.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. juli 2005

av Webmaster publisert 17.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:50