Den hellige Dabius av Skottland

Minnedag: 22. juli

Den hellige Dabius (Davius) var en irsk prest som forkynte effektivt i sitt hjemland før han flyttet til Albany i Skottland, hvor han er titularhelgen for mange kirker, inkludert Kippau i The Highlands. Han er også titularhelgen for sognet Domnach Cluana i grevskapet Down, et av de seks grevskapene (av ni) i provinsen Ulster i det nordlige Irland som er en del av Storbritannia. Han kan være identisk med den hellige Movean eller Biteus, en disippel av den hellige Patrick av Irland (Pádraig) (385-461). Hans minnedag er samme dag, den 22. juli.

Den skotske tradisjonen vil ha det til at han ikke var født i Irland, men i Perthshire i Skottland, og at han ble eneboer i sitt hjemsogn Weem, hvor han bygde et lite kapell. Hyllen i den store klippen i Weem, som kapellet tidligere sto på, kalles fortsatt for Chapel Rock. En hellig kilde like ved har navn etter helgenen.

Denne kilden ble en gang hyppig frekventert av pilegrimer. Det var en vanlig oppfatning at St. Dabius ville innvilge ethvert ønske som ble fremsagt der dersom et offer ble kastet i vannet. Da kilden ble renset for noen år siden, ble et stort antall mynter oppdaget, og disse var åpenbart slike ofringer. Det var en gammel gravlund i Weem som bar helgenens navn, og på hans festdag ble det holdt et årlig marked der.

Navnet Kildavie (Church of Davius) som finnes i sognet Kilblane i Bute, og også i sognet Kilninian i Mull, vitner om gamle kirker til ære for St Davius på disse stedene. Kirken i Kippen i Stirlingshire er også viet til denne helgenen under navnet «Movean».

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, celt-saints, saintwiki.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 2. mars 1999

av Webmaster publisert 13.10.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:50