Den hellige Daconus av Afrika og 49 ledsagere

Minnedag: 31. oktober

Den hellige Daconus led martyrdøden i Afrika på et ukjent tidspunkt sammen med 49 ledsagere. Av dem kjenner vi navnene på 21, nemlig de hellige:

Julian, Fortunatus, Silvanus, Calendion, Bonifatius, Castus, Secundus, Gallicus, Agapius, Victorius, Felicissimus, Donatus, Rusticianus, en annen Fortunatus, Romanus, en annen Silvanus, Mimus, Angelasus, Nundinus, Felix, en annen Donatus og enda 28 ledsagere.

Deres minnedag er 31. oktober.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 12.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:04