De hellige David og Konstantin Mkheidze (d. 740)

Minnedag: 2. oktober

nullDe hellige David og Konstantin Mkheidze levde på 700-tallet og var brødre. De var fyrster fra distriktet Argveti i Imereti i det vestlige Georgia. 700-tallet var ytterst vanskelig for folket i Georgia. Marwan bin Muhammad (kalt «den døve» av georgierne og «den blinde» av armenerne), persisk hersker og militær leder for den arabiske kalifen, invaderte østre deler av det bysantinske imperiet, deretter Armenia og Georgia. Med brann og sverd kjempet han seg gjennom Georgia fra øst til byen Tskhumi (nå Sukhumi) i regionen Abkhasia. Fyrstene David og Konstantin var trofaste kristne og dyktige militære ledere. Da de hørte om fiendens invasjon, ba brødrene til Gud for beskyttelse, samlet sine hærer og formante sitt folk til å be kraftig om Guds hjelp.

De persiske krigerne nærmet seg Argveti fra Samtskhe og angrep georgierne ved fjellet Persati. Den georgiske hæren vant slaget med David og Konstantin i spissen for motstanden mot de fryktinngytende erobrerne. Men det tok ikke lang tid før den rasende Marwan den døve samlet en enorm hær og marsjerte mot Argveti for å ta hevn. Denne gangen utslettet fienden den georgiske hæren. Mange ble drept, og de som overlevde, ble tvunget til å flykte inn i skogene. Kommandantene David og Konstantin ble tatt til fange.

De persiske soldatene bandt David og Konstantin og brakte dem for Marwan den døve, som begynte å spotte dem. Men de reagerte med fullstendig ro og sa at det bare var på grunn av sine synder at de hadde falt i hendene på den gudløse fienden. Den rasende Marwan ga ordre om at brødrene skulle slås uten nåde, men de holdt tålmodig ut sine lidelser. Marwan var forbløffet over deres utholdenhet og bestemte seg for å prøve å vinne dem med smiger i stedet. Han vendte seg mot den eldste broren David og lovte ham stor ære og kommando over hærene ettersom han hadde hørt om hans bedrifter, og han rådet ham til å oppgi sin feilaktige tro og underkaste seg Muhammeds tro.

David gjorde korsets tegn og fordømte den islamske tros feiltakelser. Den rasende Marwan vendte seg da til den yngre broren Konstantin i håp om å vinne ham over på sin side. Men han var like ubøyelig som sin bror. Marwan ga da ordre om at brødrene skulle sultes til døde. Etter at de hadde lidd i ti dager, sendte Marwan trollmenn til dem for å frembringe en lengsel hos dem etter å konvertere til islam, men deres forsøk var forgjeves. Til slutt ble brødrene David og Konstantin brakt til elvebredden nær kirken Ss Kosmas og Damian. Der ble de brutalt slått og bundet. Tunge steiner ble hengt om halsen på dem, og deretter ble de druknet i elven.

Samme natt kom tre lysstråler ned fra himmelen og lyste opp stedet hvor brødrene var blitt druknet. Tauene som bandt martyrene løsnet, og de fløt opp til overflaten. En gruppe trofaste kristne bar dem ut av elven og gravla dem på bredden av elven Tsqaltsitela, i en kirke som Marwan den døve hadde ødelagt. Deres gravsted forble skjult til begynnelsen av 1100-tallet, under regjeringstiden til kong Bagrat den store (1072-1117). Da ga kong Bagrat ordre om at Martyrklosteret (Motsameta) skulle bygges over det stedet, og de intakte relikviene av brødrene oppbevares fortsatt der. Deres minnedag er 2. oktober.

Kilder: Infocatho, Heiligenlexikon, oca.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 15. september 2013

av Per Einar Odden publisert 15.09.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:04