Den hellige Damaris av Aten (1. årh)

Minnedag: 4. oktober

Rafael (Raffaello Sanzio da Urbino) (1483-1520): Paulus preker på Areopagos (1515)Den hellige Damaris (kanskje Damalis) levde i Aten på midten av det første århundret. Mens den hellige apostelen Paulus rundt år 55 ventet i Aten på sine ledsagere Silas og Timotheos, ble han invitert til å tale til medlemmene av domstolen Areopagosrådet på deres møtested, klippen Areopagos (gr: Areios Pagos; Ἄρειος Πᾶγος; lat: Areopagus) eller «Ares’ høyde» nordvest for Akropolis. Han holdt da sin berømte forelesning om den ukjente Gud og snakket om legemets oppstandelse. Men da mistet atenerne interessen, og noen gjorde åpent narr av ham. Lukas forteller: «Men det var noen som sluttet seg til ham og kom til tro. Blant dem var Dionysios fra Areopagosrådet og en kvinne som het Damaris, og noen andre» (Apg 17,34).

Damaris var den første kvinnen i Aten som omfavnet den kristne tro. Den hellige Dionysios Areopagita, det vil si et medlem av Areopagosrådet og dermed tilhørende det atenske aristokratiet, og Damaris kan også ha vært av høy sosial status, ettersom bare slike kvinner fikk lov til å være til stede ved møter i rådet. Også Lukas nevner hennes navn spesifikt i Apostlenes gjerninger sammen med Dionysios Areopagita. Dionysios regnes tradisjonelt som den første biskop av Aten. Den folkelige fromhet, som gjerne forente skikkelser fra evangeliet i ekteskap, for eksempel de hellige Sakkeus og Veronika, gjorde Damaris til Dionysios’ hustru, og denne atenske tradisjonen nevnes av den hellige Johannes Krysostomos (ca 347-407), men den er blottet for historisk fundament. Damaris ble minnet som Dionysios’ trofaste assistent i organiseringen av den unge Kirken.

De greske menologiene minnes Damaris den 4. oktober, men 2. oktober nevnes også. Dionysios minnes den 3. oktober, i vest den 9. oktober etter en sammenblanding med den hellige Dionysius av Paris, men hun nevnes ikke i Martyrologium Romanum. I det moderne Aten er en gate oppkalt etter henne, Odos Damareos.

Kilder: Infocatho, Heiligenlexikon, santiebeati.it, en.wikipedia.org, zeno.org, womeninthescriptures.blogspot.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. august 2013

av Per Einar Odden publisert 14.08.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:03