Den salige Damian eremitten (1100-t)

Minnedag: 30. mars

Den salige Damian (it: Damiano) ble født en gang på 1000-tallet. Han sluttet seg til det eremittiske liv i Fonte Avellana under veiledning av sin onkel, den hellige Peter Damian (1007-72), som deretter sendte ham til Paris for å studere de tradisjonelle syv «frie kunster», først trivium – grammatikk, retorikk og dialektikk, og deretter quadrivium – aritmetikk, geometri, musikk og astronomi. Han dyrket en heroisk kyskhet som var så streng at hans onkel måtte gripe inn for å mildne den. Han ble prior for eremittklosteret og senere også kardinal.

Munkene i Fonte Avellana kalte seg Avellanere, og kongregasjonen var dannet i 1012 av den hellige Romuald som en streng eremittorden på grunnlag av den hellige Benedikts regel. Romuald sto bak flere grunnleggelser i Sør-Frankrike og Nord-Italia, og den viktigste ved siden av eremitthyttene i Fonte Avellana, var det halveremittiske klosteret i Camáldoli nær Arezzo, som den reformerte benediktinske Kamaldulenserordenen har fått navnet fra (Congregatio Monachorum Eremitarum Camaldulensium – OSBCam). I 1569 ble Avellanerne slått sammen med Kamaldulenserne.

Damian minnes i kamaldulensernes menologium den 30. mars.

Kilder: santiebeati.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. august 2013

av Per Einar Odden publisert 19.08.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:06