Den salige Daniel av Himmerod den eldre (d. 1206)

Minnedag: 11. august

Den salige Daniel var en cistercienser (Ordo Cisterciensis – OCist) som levde på 1100- og 1200-tallet og var munk i ordenens kloster i Himmerod (Hemmenrode) ved Trier i det vestlige Tyskland. Han var usedvanlig benådet av Gud og døde ifølge Annus Cisterciensis i år 1206 (andre kilder sier at han døde før 1222). Blant ordenens forfattere regnes han blant de salige. Hans minnedag er 11. august.

Klosteret Himmerod (lat: Claustrum Beatae Mariae Virginis) ble grunnlagt i 1134, bebodd av munker og ble stengt i 1802. Det finnes to ved navn Daniel fra klosteret Himmerod. Den andre kalles hellig, men vi har valgt å skjelne dem fra hverandre ved å kalle dem «den eldre» og «den yngre».

Kilder: zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. september 2013

av Per Einar Odden publisert 06.09.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:06