Den hellige Daniel av Himmerod den yngre (1400-t)

Minnedag: 3. januar

Den hellige Daniel var en cistercienser (Ordo Cisterciensis – OCist) som levde på 1400-tallet og var munk i ordenens kloster i Himmerod (Hemmenrode) ved Trier i det vestlige Tyskland. Han døde en gang før år 1500. Om ham er ingenting kjent, han er bare notert i de gamle klosterbøkene fra Himmerod den 3. januar som en broder som levde og døde som en helgen.

Klosteret Himmerod (lat: Claustrum Beatae Mariae Virginis) ble grunnlagt i 1134, bebodd av munker og ble stengt i 1802. Det finnes to ved navn Daniel fra klosteret Himmerod. Den andre kalles salig, men vi har valgt å skjelne dem fra hverandre ved å kalle dem «den eldre» og «den yngre».

Kilder: zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. september 2013

av Per Einar Odden publisert 06.09.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:06