Den hellige Dasius av Durostorum (d. 303?)

Minnedag: 20. november

Den hellige Dasius (Dasios) var en romersk soldat i Durostorum i Moesia Inferior, som i dag er Silistra i Bulgaria på grensen til Romania. Historien forteller at tretti dager før vinterfestivalen som er kjent som Saturnalia, var det vanlig i den romerske hæren å velge en «herre for vanstyre». Den personen som ble valgt, ledet drikkelagene som ofte utartet fullstendig, og ved slutten av festivalen ble han ofret til guden Kronos på dennes festdag.

Soldatene i Durostorum valgte i 303 Dasius til «herre». Som kristen nektet han å delta, og han argumenterte med at siden han uansett kom til å dø, ville han foretrekke heller å dø for en god sak enn for en dårlig en. Han ble da brakt for legaten, som minnet ham om hans plikt som soldat. Han tryglet Dasius om enten å avsverge sin kristne tro eller å ofre foran keiserens bilde. Da Dasius nektet å endre sin beslutning, ble han dømt til døden ved halshogging. Han skal ha blitt henrettet den 20. november 303 under keiser Diokletian (284-305) i Axiopolis i Moesia.

Hans minnedag i Martyrologium Romanum er dødsdagen 20. november. Hans angivelige relikvier ble oppbevart i Ancona i regionen Marche ved den italienske Adriaterhavskysten, hvor de skal ha blitt brakt i andre halvdel av 500-tallet, kanskje for å berge dem fra avarene. Da Dasius’ greske acta ble publisert i 1897, vakte de stor interesse, men meningene var delte når det gjaldt deres autentisitet. Noen aksepterte historien som en nøyaktig gjengivelse av fakta, mens andre regnet den som en velskrevet moralsk fabel bygd på det enkle faktum at en martyr ble halshogd.

Dasius regnes som den første martyren i det området som nå er Bulgaria. I 2001 ba den bulgarsk-ortodokse kirke om en del av relikviene av Dasius, som oppbevares i Ancona. Den 25. mai 2002 ga den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) under sitt besøk i Bulgaria et kostbart relikvar med relikvier av den antikke soldathelgenen til patriark Maksim.

Relikvaret ble først oppbevart i kapellet i synodepalasset i Sofia, ettersom metropolittsetet i Silistra var ubesatt. Etter utnevnelsen av den nye metropolitten Ilarion ble relikvaret overført til Silistra i tide til feiringen av 1700-årsjublieet for Dasius’ død den 20. november 2003. Det var en økumenisk delegasjon som fikk overrakt relikvaret av patriark Maksim og førte det «hjem», blant andre deltok den apostoliske nuntius, erkebiskop Giuseppe Leanza, og flere ortodokse metropolitter.

I Silistra ble relikvaret mottatt av en stor menneskemengde med metropolitt Ilarion i spissen og ført inn i Peter-Paulus-kirken. En stor delegasjon fra den rumensk-ortodokse kirke deltok også, for Silistra (da Silistria) var rumensk fra Balkan-krigene til Første verdenskrig.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (XI), Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Infocatho, Bautz, santiebeati.it, zeno.org, Kathpress 25.11.2003 - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. september 2013

av Per Einar Odden publisert 13.09.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:03