Den salige Dankard van Steene (d. 1367)

Minnedag: 11. januar

Den salige Dankard van Steene ble født en gang tidlig på 1300-tallet i Nederlandene. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster St. Nikolas i Veurne (fr: Furnes) i Flandern.

Han ble valgt til abbed for dette klosteret i 1360 og hadde dette embetet til sin død. Om ham er det overlevert at han på grunn av sin rene samvittighet hadde en stor utstrålning, og han var også ivrig etter å betale for den minste feil med botstårer. Dankard ble skattet mer på grunn av sine ordensdyder enn på grunn av sin abbedverdighet alene.

Dankard døde i 1367. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 11. januar.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:50