Den hellige Datius av Afrika og 29 ledsagere (4/500-t)

Minnedag: 27. januar

De hellige Datius (Dativus) led martyrdøden i Afrika under de arianske vandalene sammen med 29 ledsagere, hvorav vi bare kjenner navnet på to, de hellige Julian og Vincent. Denne forfølgelsen varte i over hundre år, fra 427 til 531. Deres minnedag er 27. januar. Samme dag minnes den hellige Datius og 46 ledsagere, som var en gruppe afrikanske martyrer på et ukjent tidspunkt.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. september 1999

av Webmaster publisert 05.09.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:50