Den hellige Dionysius av Augsburg (d. ~303)

Minnedag: 26. februar

Den hellige Dionysius skal ifølge legenden ha vært den første biskop av Augsburg i Bayern rundt år 300. Dette blir beskrevet i Conversio Sanctae Afrae, beretningen om den hellige Afras omvendelse. Men den er rent legendarisk og stammer fra 700-tallet.

I følge denne legenden skal Dionysius (eller Zosimus?) ha vært Afras onkel, og sammen med henne ha blitt døpt av den hellige biskop Narcissus av Gerona i Spania, som var flyktet fra kristenforfølgelsene i hjemlandet. Etter ni måneder med forkynnelse i og rundt Augsburg vendte Narcissus tilbake til Gerona, etter å ha vigslet Dionysius til Augsburgs første biskop. Senere skal Dionysius ha lidd martyrdøden rundt 303 i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305). En senere legende forteller at han ble halshogd eller brent. Men noen har forvekslet ham med Zosimus, den første biskop i byen.

Historisk ble imidlertid Augsburg bispesete først på 500-tallet. Ved utgravninger under kirken St. Ulrich i Augsburg på 1100-tallet skal Dionysius, angivelige legeme ha blitt funnet. Pave Alexander IV (1254-61) skrinla høytidelig relikviene den 26. februar 1258. I 1508 innførte biskop Henrik IV av Augsburg Dionysius’ kult. Hans minnedag er translasjonsdagen 26. februar. Han fremstilles i bispedrakt med oppslått bok.

Kilder: Benedictines, Bunson, Schauber/Schindler, Gorys, Dammer/Adam, KIR, CSO, Heiligenlexikon, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 20. januar 1999

av Per Einar Odden publisert 01.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05