Den hellige Deusdedit av Canterbury (d. 664)

Minnedag: 14. juli

Den hellige Deusdedit levde på 600-tallet i England. Han het opprinnelig Frithona (Frithuwine, Frithonas) og var sørsakser født i Wessex i England. Han ble i 655 den sjette erkebiskopen av Canterbury etter de fem hellige italienerne Augustin (597-604), Laurentius (604-19), Mellitus (619-24), Justus (624-27) og Honorius (627-53). Han var den første angelsakseren som ble erkebiskop av Canterbury (655-64), og ved bispevigselen tok han navnet Deusdedit (Adeodatus), som betyr «Gud har gitt» på latin. Han ble konsekrert i mars 655 av den hellige biskop Ithamar av Rochester, som var den første angelsakseren som var blitt biskop, konsekrert av erkebiskop Honorius i 644.

Deusdedit kunne trolig takke et samarbeid mellom kongene Erkenbert av Kent (640-64) og Cenwalh av Wessex (643-45; 648-74) for sin utnevnelse til Canterbury. Den hellige Beda den ærverdige nevner Deusdedit flere ganger, men han gir ingen detaljer om hans liv. Bispesetet i Canterbury ser på den tiden ut til å ha gått gjennom en periode av relativ ubetydelighet, for i Deusdedits ni år lange pontifikat ble alle de nye engelske biskopene med ett unntak konsekrert av keltiske eller utenlandske biskoper. Deusdedit konsekrerte en Damian fra Sussex til biskop av Rochester etter Ithamar. Deusdedit ble lenge overskygget av den hellige Agilbert av Paris, biskop for vestsakserne, og hans autoritet som erkebiskop strakte seg trolig ikke ut over hans eget bispedømme og Rochester, som tradisjonelt hadde vært avhengig av Canterbury. Han hadde en viss andel i grunnleggelsen av klosteret i Medeshamstede (senere Peterborough) i 657. Han grunnla et nonnekloster på Isle of Thanet.

Synoden i Whitby som debatterte om Kirken i Northumbria skulle følge de romerske eller keltiske skikkene, ble holdt i 664. Men Deusdedit var allerede rammet av pesten og synes ikke å ha vært til stede for det seirende romerske partiet, og han døde av pesten bare noen få måneder senere. Beda den ærverdige sier at han døde den 14. juli 664, samme dag som kong Erkenbert av Kent (640-64), men datoen er omstridt. Historikeren Sir Frank Merry Stenton (1880-1967) mener at han døde den 28. oktober. Han ble gravlagt ved siden av sine fem forgjengere i klosterkirken Ss Peter og Paulus (senere St Augustin) i Canterbury. I 1091 ble hans legeme overført til den nye apsis sammen med de andre tidlige erkebiskopene, gruppert rundt den hellige Augustins legeme.

Etter denne translasjonen ble det skrevet en helgenbiografi om Deusdedit (Vita Sancti Deusdedit eller De Sancto Deusdedit Archiepiscopo) av Goscelin av Canterbury, men den baserte seg hovedsakelig på Bedas historie. Det var han som først nevnte at Deusdedit opprinnelig het Frithona. Deusdedits skrin ble ødelagt under reformasjonen på 1500-tallet, men hans kult var aldri særlig utbredt. Hans minnedag er dødsdagen 14. juli, mens 14. januar oppgis som en tidligere minnedag. Noen kilder oppgir 28. oktober som dødsdato, men ikke som minnedag. Hans etterfølger ble Wighard, som dro til Roma, men der fikk erkebiskop-elekten av Canterbury et hjerteattakk og døde i 667 før han var blitt konsekrert.

Utnevnelsen av angelsaksere til biskoper viser at Kirken var begynt å slå rot i landet, men mangelen på kunnskap om Deusdedit har ført til påstander om at han var av middels kvalitet og ikke synes å ha utøvd noen autoritet utenfor sitt eget bispedømme, selv om dette kan være en urettferdig hard dom over hans evner som biskop. Andre mener at mangelen på informasjoner skyldes Canterburys relative betydningsløshet og isolasjon på den tiden.

Kilder: Attwater/Cumming, Farmer, Butler (VII), Benedictines, Delaney, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, en.wikipedia.org, celt-saints, britannia.com, earlybritishkingdoms.com, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 18. november 1998

av Webmaster publisert 18.11.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:50