Den hellige Demetrios av Skepsis og to ledsagere (1. årh)

Minnedag: 11. september

Den hellige EvanthiaHans hellige hustru Evanthia og sønnen Demetrian

Den hellige Demetrius (gr: Demetrios; Δημήτριος) levde i det første århundret og var fyrste og prefekt for byen Skepsis (gr: Σκέψις) i Mysia på den lilleasiatiske siden av Dardanellene (Hellesponten), nå landsbyen Kurşunlutepe nær byen Bayramiç i Tyrkia. Hans hustru var den hellige Evanthia (Euanthea; gr: Ευανθία) og hans sønn den hellige Demetrian (Demetrianus; gr: Demetrianos; Δημητριανός).

Den hellige Kornelius centurionen (1. årh), den første ikke-jødiske konvertitt til kristendommen, skal ha kommet til dette området for å forkynne evangeliet, og visse tradisjoner vil ha det til at han ble den første biskopen av Skepsis. Kornelius sådde kristendommens frø blant mange av innbyggerne i Skepsis, og for dette arresterte hedningene ham og brakte ham for retten for prefekt Demetrios, som forgjeves krevde at han avsverget Kristus, og til slutt ga han til bødlene for tortur. Kornelius holdt tappert ut torturen, mens han på sin side formante prefekten til å gi opp sine hedenske feiltakelser og omvende seg til den sanne tro på Kristus. Kornelius ble ført inn i et hedensk tempel, og gjennom sine bønner ødela han tempelet og avgudsbildene som sto i det.

Helgenens forkynnelse og hans mirakler gjorde at prefekt Demetrios ble overbevist om kristendommens sannhet, så Demetrios selv kom til tro på Kristus og aksepterte den hellige dåp sammen med hustruen og sønnen. Men hedningene ble svært misfornøyde med denne forandringen hos deres prefekt, så de kastet ham, hustruen og sønnen i fengsel, hvor de sultet i hjel. De æres som martyrer med minnedag 11. september.

Kilder: oca.org, holytrinityorthodox.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. september 2013

 

av Per Einar Odden publisert 27.09.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:06