Den salige Demetrius av Albania (d. 1491)

Minnedag: 10. oktober

Den hellige Demetrius (it: Demetrio) ble født en gang på 1400-tallet i Albania. Han dro i 1441 fra hjemlandet Albania til Italia, hvor han stanset i Spoleto. Der ble han ikledd drakten til fransiskanernes tredjeorden (Tertius Ordo Franciscanus – TOF). Han sto under lydighet til den salige Gregor av Spoleto, som også var fransiskanertertiar og eremitt, i en av de tolv eneboerklostrene på Monte Luco. Der levde han i femti år og viet seg til bønn og bot.

Han døde den 10. oktober 1491. Hans legeme ble gravlagt i kirken i klosteret San Paolo utenfor Spoleto, ikke langt fra Monte Luco. Klosteret tilhørte fransiskanernes observantgren (Ordo Fratrum Minorum Observantiae – OFMObs). Demetrius’ minnedag er dødsdagen 10. oktober.

Den fransiskanske tredjeordenen var opprinnelig kjent som Botsbrødre og -søstre, men den fikk senere navnet fransiskanertertiarer (Tertius Ordo Franciscanus – TOF eller Tertius Ordo Secularis Franciscalis – TOSF). I 1976 ble navnet endret til «Den sekulære fransiskanerordenen», og ordenen er approbert og anerkjent av Den hellige stol med det offisielle navnet Ordo Franciscanus Saecularis – OFS.

Kilder: santiebeati.it, A Dictionary of Albanian Religion, Mythology and Folk Culture - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. september 2013

av Per Einar Odden publisert 27.09.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:06