Den hellige Defendens av Theben (d. ~286)

Minnedag: 2. januar

Den hellige Defendens, fra kirken San Defendente i Clusone
Skytshelgen for kommunen Romano di Lombardia; mot ulver og branner

Den hellige Defendens (it: Defendente) æres som martyr i Nord-Italia. Hans minnedag er 2. januar. På et senere tidspunkt ble hans historie knyttet til legenden om Den tebanske legion under kommando av den hellige Mauritius, som led martyrdøden i forfølgelsene rundt 287 (rundt 305?) under keiser Diokletians (284-305) medregent i vest, Maximian Herculeus (286-305).

Legenden forteller at Den tebanske legion var rekruttert i Øvre Egypt (Theben) og sammensatt av bare kristne. Mauritius var anfører (primicerius) for legionen. Keiser Diokletians medregent Maximian Herculeus dro over Alpene med en hær som inkluderte denne legionen, for å slå ned et opprør i Gallia fra innbyggere som er kjent som bagaudae.

Ved Octodurum (nå Martigny/Martinach) ved elven Rhône ved Genève-sjøen (Lac Léman) fikk hele hæren ordre om før slaget å ofre til gudene på tradisjonelt romersk vis for å sikre militær suksess. Den kristne legionen nektet, og i et slags kristent mytteri trakk de seg tilbake til Agaunum i Wallis (nå Saint-Maurice-en-Valais) i Rhônedalen og slo leir der.

Som straff og avskrekking ble hver tiende mann henrettet. Det hadde ingen virkning, og på ny ble hver tiende henrettet. Da de øvrige sto like fast, ble hele legionen på 6.666 soldater drept til siste mann av keiserens hær. Dette skjedde i år 287. Blodbadet gikk inn i historien som den kristne samvittighetens triumf. På andre steder skal andre medlemmer av legionen ha blitt martyrdrept, og det utviklet seg lokale kulter.

Det regnes som historisk at Mauritius og mange andre soldater virkelig led martyrdøden i Sveits på denne tiden, men detaljene i deres legender er nok utbrodert en smule. Senere legender vil ha det til at en del soldater overlevde massakren og dro over Alpene til Italia. Der ble de værende og begynte å evangelisere blant menneskene som levde i de dalene, og deretter skal de nesten alle ha lidd martyrdøden. Det må understrekes at de i Martyrologium Romanum, den offisielle, men ufullstendige listen over hellige som er anerkjent av Den katolske kirke, ikke anerkjennes offisielt som medlemmer av Den tebanske legion, og deres biografier er en blanding av sannhet og legende.

Det heter at Defendens var blant dem som slapp unna selve massakren i Agaunum, men at han ble tatt og drept senere. Hans kult var utbredt i hele Nord-Italia. og de eldste bevis for hans kult er fra 1328. Hans fest ble feiret i byene Chivasso, Casale Monferrato, Mescia, Novara og Lodi den 2. januar, og kapeller, altere og brorskap ble viet til ham. Men noen forskere mener at den Defendens som ble æret i Italia, er en annen enn den martyren som tilhørte Den tebanske legion.

Det finnes et kapell viet til ham i Solto Collina i provinsen Bergamo i regionen Lombardia. Det finnes også en kirke viet til ham i Clusone i provinsen Bergamo, San Defendente og en annen i Invorio i provinsen Novara i regionen Piemonte. Hans relikvier ble til 1476 oppbevart i kirken Santa Croce i Casale Monferrato i provinsen Alessandria i Piemonte, noe som antyder at hans martyrium kan ha skjedd i denne regionen. Maleren Defendente Ferrari (ca 1480-ca 1540) som ble født i Chivasso i Piemonte, hvor Defendens ble æret, er oppkalt etter denne martyren.

av Webmaster publisert 07.11.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:50