Den hellige Demetrios av Arkadia (d. 1803)

Minnedag: 14. april

Ikon fra gresk kalender for 22. mai 2011Den hellige Demetrios (gr. Δημήτριος; lat: Demetrius; mod gr. Dimitrios, Dimitri) ble født en gang på 1700-tallet i byen Ligonditsa i provinsen Arkadia på Peloponnes i Hellas. Han forlot hjemmet som svært ung sammen med sin bror til Tripolis (nå Tripoli) på Peloponnes for å bli murer, men han følte at han ble behandlet svært dårlig av noen av murerne. Derfor forlot han dem og ble i stedet lærling hos en tyrkisk frisør i Tripolis. Gradvis falt han fra sin tro, og under konstant press fra sine arbeidskolleger konverterte han til islam og tok navnet Mehmed. Han involverte sine brødre i den samme apostasi. Men litt etter litt fant han tilbake til sin kristne tro, selv om han forble i sin muslimske arbeidsgivers tjeneste.

Men så snart han kunne, forlot han Tripolis og dro til den nærliggende byen Argos, og derfra seilte han til byen Smyrna i Lilleasia. Derfra endte han opp i klosteret St Johannes Forløperen (= Døperen) i Kydonies (gr: Κυδωνιές; tyr: Ayvalık) på egeerkysten. I klosteret gikk Demetrios til skrifte og spurte sin åndelige far om råd. Han rådet ham til å dra til øya Khios, og der fant han en ny åndelig far under hvis ledelse han tilbrakte tiden i bønn og faste i den siste fasen av forberedelse for sitt martyrium. For han angret dypt sin offentlige avsvergelse av sin kristne tro og ønsket å vaske av sine synder i martyrblodet.

Fra Khios vendte Demetrios tilbake til Argos, hvor han ble midlertidig skjult av p. Antonios Sakellarios, som sendte ham videre til Tripolis. Der bekjentgjorde han foran den frisørsalongen hvor han hadde arbeidet, at han var kristen. Til tross for sin gamle arbeidsgivers insistering holdt han fast på sin erklæring, og han ble da arrestert. Muslimene forsøkte med smiger og løfter om gaver om å svikte Jesus Kristus og forbli muslim, og da det ikke hjalp, forsøkte de å overbevise ham med slag og annen tortur.

Men Demetrius forble trofast i å holde fast ved Jesus Kristus, og som en konsekvens ble han dømt til døden. Han ble henrettet med tre sabelhogg den 14. april 1803. Etter de to første hoggene, utbrøt han: «Kom meg i hu, Herre!» Han ble gravlagt av andre ortodokse kristne i kirken St Nikolas i Barses. Han feires som martyr med minnedag på dødsdagen 14. april.

Kilder: Vaporis, Infocatho, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. september 2013

av Per Einar Odden publisert 27.09.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:05