Den hellige Demetrius av Filadelfia (biskop) (1. årh)

Minnedag: 6. januar

Den hellige Demetrius (gr: Demetrius, Δημήτριος; mod gr. Dimitrios, Dimitri) omtales av evangelisten Johannes: «Om Demetrius har alle bare godt å si, ja, sannheten selv vitner for ham. Det samme gjør vi, og du vet at vårt vitnesbyrd er sant» (3.Joh 1,12). Dette i motsetning til Diotrefes, som ikke mottok Johannes og kastet ut av Kirken dem som gjorde det (v. 9-10).

Mer vet vi ikke om ham, men han kan ha vært den som brakte Johannes’ brev. Den ortodokse tradisjonen hevder at han ble biskop av Filadelfia i Lilleasia. Ifølge «Apostoliske konstitusjoner» (VII,46), må denne byens første biskop ha blitt utnevnt av Johannes. Demetrius har aldri vært regnet blant Jesu 70 (72) disipler, men i Østkirken står han på en liste over andre tidlige «apostler». Vi kjenner ingen minnedag.

Kilder: CE, chrysostompress.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 18. august 2006

av Webmaster publisert 18.08.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:06