Den hellige Demetrius av Alexandria (~126-231)

Minnedag: 9. oktober

nullDen hellige Demetrius (gr. Demetrios; mod gr. Dimitrios, Dimitri) ble født rundt år 126. I følge «Patriarkenes historie», som blander historiske fakta med legendariske og mirakuløse elementer, hadde Demetrius en koptisk bondebakgrunn, og han var nesten helt sikkert analfabet. Han var gift i 47 år inntil han den 4. mars 188 mot sin vilje ble utnevnt til biskop (patriark) av Alexandria i Egypt etter Julian (178-88), og han hevdet forgjeves at hans ekteskap gjorde at han ikke var valgbar. Byen var den nest viktigste byen i det romerske imperiet, og Kirken der ble sagt å ha blitt grunnlagt av den hellige evangelisten Markus.

Ingenting er kjent om byens tidlige biskoper før Demetrius, som skal ha vært Markus’ ellevte etterfølger som byens patriark. Men han viste seg svært aktiv i utviklingen av kristendommen i Egypt, og han møtte pastorale behov ved å ordinere et stort antall prester og sende dem ut til de fjernere deler av riket, til tross for romersk forfølgelse. Han viste seg også å være ubøyelig i å forsvare sine egne og Kirkens rettigheter.

Under Demetrius nådde den berømte kateketiske skolen i Alexandria sitt høyeste ry. Han kalte i 190 den hellige Klemens av Alexandria til leder for skolen etter Pantaenus. Etter at Klemens var drevet ut av forfølgelsen i byen, kalte Demetrius i 203 den attenårige Origenes til å lede skolen, og han knyttet et nært vennskap til ham. Origenes var en av de ledende skikkelsene blant de alexandrinske teologene, og Demetrius måtte forsvare ham mot de som kritiserte ham for at han tok Kristi ord for bokstavelig da han lot seg kastrere (jf Matt 19,10-12).

Men vennskapet opphørte da Origenes aksepterte en invitasjon om å preke for noen biskoper i Caesarea i Palestina, selv om han bare var legmann. Noen år senere lot Origenes seg vie til prest i Caesarea uten den nødvendige kanoniske tillatelse fra Demetrius. Da innkalte patriarken en synode i 231, fikk Origenes fordømt for dette disiplinærbruddet og fratok ham presteverdigheten, fjernet ham fra læreposten og forviste ham fra Alexandria. Origenes grunnla deretter en egen skole i Caesarea. Det var også doktrinære forskjeller mellom de to, men disse kan godt ha skyldtes at Demetrius ikke skjønte spissfindighetene i Origenes’ skrifter.

Demetrius skal ha opprettet de første tre suffraganbispedømmene under Alexandria, og ifølge den berømte kirkehistorikeren Eusebius av Caesarea (ca 260-340) var han ansvarlig for å sende den hellige Pantaenus for å forkynne evangeliet i Etiopia og Jemen. Den ærbødighet som folket hadde for ham, var kanskje blandet med en viss porsjon frykt, for han hadde evnen til å lese folks tanker og oppdage deres hemmelige synder.

Enkelthetene i Demetrius liv er bare kjent i forbindelse med Origenes’ livshistorie, som er overlevert av Eusebius og den hellige Hieronymus. Koptiske liturgiske tekster rangerer Demetrius høyt, spesielt når det gjaldt liturgiske spørsmål, og tilskriver ham en korrekt metode for å beregne påskefeiringen. Noen kristne feiret påske den 14. nisan, samtidig med jødene, men Demetrius insisterte på at påsken alltid skulle feires på en søndag til minne om Kristi oppstandelse. Han skrev flere brev til bispekolleger om dette spørsmålet, til biskop Agabius av Jerusalem, patriark Maximus av Antiokia og patriarken av Roma (det vil si paven) og til andre. Alle var enige med ham og fortsatte å følge hans regler frem til våre dager. Vestkirken har siden 1500-tallet fulgt den gregorianske kalenderen, og derfor feires påsken til ulik tid..

Han beviste også gjennom et under at anklager mot hans kyskhet var falske. Siden ingen gift patriark før ham noensinne var blitt satt på setet i Alexandria, fikk Satan tilgang til legfolkets hjerter og fikk dem til å snakke og klage mot patriarken. Han irettesatte også syndere og formante dem til anger og bot og renhet, og noen av dem mumlet og sa: «Denne mannen er gift, hvordan kan han irettesette oss?» Den allmektige ønsket å avsløre hans dyder for dem, så Guds engel kom til ham om natten og sa til ham: «O, Demetrius, ikke søk din frelse og la andre bli ødelagt med sin tvil». Patriarken ba ham om å forklare denne erklæringen, og engelen sa: «Du må avsløre det mysteriet som er mellom deg og din hustru til folket slik at du kan fjerne tvilen fra dem. Du kan ikke frelse seg selv og la andre gå fortapt på grunn av deg. Fordi du er en hyrde, skulle du også kjempe for å frelse ditt folk».

Neste morgen, etter å ha feiret den guddommelige liturgi, ba han folket om ikke å forlate kirken. Han fikk brakt glødende kull og kalte frem sin hustru fra kvinnenes plass, mens forsamlingen undret seg over det hans oppførsel og visste ikke hva han skulle gjøre. Han ba og gikk over de brennende kullene, han tok et av dem og la i sitt sjal, og deretter tok han et annet og la i sin hustrus sjal. Deretter ba han i lang tid, og ingen av sjalene brant. Forsamlingen var forbløffet og ba ham om å fortelle dem hvorfor han gjorde dette. Han fortalte dem om hvordan hans far og hustruens far hadde tvunget dem til å gifte seg, og at de hadde levd sammen som bror og søster siden de giftet seg 48 år tidligere. En Herrene engel dekket dem hver kveld med sine vinger, og ingen hadde visst om det før engelen ga ham ordre om å avsløre hemmeligheten.

Forsamlingen priste da Gud og ba patriarken om å tilgi dem for det de hadde gjort eller sagt. Han aksepterte deres unnskyldning, tilga dem, velsignet dem og sendte dem hjem mens de fortsatte å prise Gud. Den koptiske kirken har en egen fest for «Avsløringen av St Demetrius Den tolvte pave av Alexandrias jomfruelighet».

Demetrius døde i Alexandria den 22. oktober 230 (12 Babah i den koptiske kalenderen), 105 år gammel, han hadde tilbrakt femten år som ugift, deretter gift i 47 år før han ble patriark og 43 år i embetet. Han ble gravlagt i Bucolia i Alexandria. Han ble etterfulgt av Heraclas (232-48). Hans minnedag er 9. oktober.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (X), Benedictines, Delaney, Bunson, Melchers, CSO, Bautz, en.wikipedia.org, zeno.org. copticchurch.net - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. august 1999

av Webmaster publisert 10.08.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:50