Den hellige Demetrian av Khytri (~829-~915)

Minnedag: 6. november

Den hellige Demetrian (Dimitrien; lat: Demetrianus) ble født i 829 eller 830 i landsbyen Sika i nærheten av Khytri (Kyrka) på Kypros. Der var hans far en høyt respektert prest. Han giftet seg allerede som femtenåring, men bare tre måneder senere døde hans hustru. Da ble den sekstenårige enkemannen Demetrian munk i Antonius-klosteret, hvor han ble kjent for sin fromhet og sine helbredende evner, og etter en stund ble han presteviet. Biskop Eustathius av Khytri utnevnte ham til økonom i bispedømmet. Men etter noen år var han tilbake i klosteret, hvor han ble valgt til hegumen (abbed). Han ledet klosteret i mange år, og han styrte med stor visdom og hellighet.

Da Demetrian hadde vært munk i førti år, ble Eustathius valgt til biskop av Salamis, og han utnevnte Demetrian til sin etterfølger som biskop av Khytri. Da Demetrian hørte det, flyktet han. Han ønsket ikke å involvere seg i episkopatets ansvar og distraksjoner, så han flyktet til en venn ved navn Paulus, som gjemte ham i en hule. Men så fikk denne Paulus skrupler for det han hadde gjort, så han fortalte myndighetene hvor flyktningen var, og Demetrian måtte gå med på å vigsles til biskop, 55 år gammel. Han styrte bispedømmet i 25 år.

Mot slutten av hans episkopat angrep sarasenerne Kypros, og mange kristne kyprioter ble tatt til fange for å selges som slaver (sarasenere var middelalderens betegnelse på muslimer; det kommer antakelig av et arabisk ord som betyr «de fra øst»). Demetrian skal rundt 912 ha fulgt etter angriperne til Bagdad og gått i forbønn for fangene, og de ble så imponert over hans ærverdige alder og hans uselviskhet at kalifen tillot fangene å vende tilbake til sine hjem.

Demetrian døde rundt 915 (912? 919?), og han skal da ha vært åtti år gammel. Hans minnedag er 6. november. Han er en av de høyest ærede av Kypros’ helgener. Alt vi vet om ham kommer fra en tidlig gresk biografi, og det eneste bevarte manuskriptet er ødelagt på slutten.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (XI), Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Infocatho, santiebeati.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 21. september 1998

av Webmaster publisert 21.09.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:50