Den hellige Demetrios av Konstantinopel (1758-1784)

Minnedag: 27. januar

Den hellige Demetrios (gr: Δημήτριος; mod gr. Dimitrios, Dimitri) ble født i 1758 i Konstantinopel. Han vokste opp til å bli vakker, fysisk sterk og av en utmerket karakter. Han bestyrte en taverna som ble eid av en ortodoks kristen som ham selv ved navn Hatzipanagiotes i området Karakoy i distriktet Galata i Konstantinopel. Hans taverna ble ofte besøkt av muslimer av det sørkaukasiske Laz-folket, som misunte Demetrios for hans dyder og gode utseende. Derfor prøvde de ofte å overtale ham til å forlate kristendommen og bli muslim. Men de hadde aldri noe hell med seg.

En dag brøt det ut en krangel mellom noen muslimske menn fra Laz-folket som hadde fått for mye å drikke, og flere av dem begynte å stikke hverandre med kniv. Demetrios og hans kolleger grep inn og klarte å skille dem, og de kastet ut bråkmakerne. Neste dag gikk dro noen av muslimene til vesiren og klaget over at Demetrios hadde knivstukket en av dem. De krevde at loven skulle håndheves: «Øye for øye, omvendelse eller døden».

Demetrios ble da brakt for storvesir Mustafa, og til ham forklarte den 25-årige mannen i detalj hva som hadde skjedd. Men hans forklaring ble ikke trodd, siden han var en ortodoks kristen. I stedet sa storvesiren til Demetrios at han hadde to velg: enten konvertere til islam, eller dø. Som svar erklære Demetrios sin uskyld og la modig til: «Jeg knivstakk ingen muslim, og jeg vil heller ikke bli en muslim, måtte Gud forby. Jeg ble født som en ortodoks kristen og jeg vil dø som en ortodoks kristen».

Stilt overfor Demetrios store trofasthet til sin ortodokse tro dømte storvesiren ham til døden. Deretter ble han tatt med til henrettelsesstedet for å skremme ham. Deretter ble han brakt tilbake til fengselet, hvor han ble tilbudt penger, høye embeter og andre belønninger hvis han ville konvertere til islam. Demetrios vaklet ikke, men forble trofast mot Jesus Kristus og begynte å kritisere den muslimske tro. Denne gangen ble han overlevert til dem som hadde anklaget ham. De tok ham med til et muslimsk kaffehus, og muslimene der formante ham til å konvertere. Men Demetrius aktet ikke å skifte mening.

Etter denne fiaskoen ble Demetrios brakt tilbake for storvesir Mustafa som forhørte ham igjen. Hunder dette forhøret ble Demetrios tilbudt belønninger og heder. I tillegg hørte han trusler om hvilke konsekvenser det ville få om han nektet å aksepterte islam. Men ingenting muslimene gjorde eller kunne gjøre, klarte å få Demetrios til å forlate Jesus Kristus.

Demetrios ble brakt for storvesiren en tredje og siste gang, slik loven krevde, men dette viste seg også å være bortkastet tid. Storvesiren fikk Demetrios slått kraftig, deretter dømte han ham til å bli halshogd foran den tavernaen som Demetrios drev og hvor hendelsen hadde funnet sted.

Der ble han halshogd den 17. januar 1784, og han var 25 år gammel. Etter halshoggingen prøvde en kristen å berge martyrens legeme for begravelse, men han ble oppdaget og slått kraftig. Tre måneder senere myrdet Laz-muslimene Hatzipanagiotes, tavernaens eier, da han kom ut av sitt hus på grunn av deres hat mot Demetrios, som ikke en gang var svekket etter hans henrettelse. Hans minnedag er dødsdagen 27. januar.

Kilder: Vaporis, Infocatho - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. september 2013

av Per Einar Odden publisert 27.09.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:05