Den hellige Democritus av Synnada og tre ledsagere

Minnedag: 31. juli

Den hellige Democritus led martyrdøden på et ukjent tidspunkt sammen med tre andre, de hellige Secundus, Dionysius og Thyrus. Det er ikke helt klart hvor det skjedde, Martyrologium Romanum følger Migne og sier Synnada i Frygia Pacatiana, men har ikke med Thyrus. Andre kilder sier at det sannsynligvis skjedde i Afrika. Ingenting er egentlig kjent om dem. Deres minnedag er 31. juli.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 29. september 2013

av Per Einar Odden publisert 29.09.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:06