Den salige Detlev av Ratzeburg (d. 1419)

Minnedag: 23. november

Den salige Detlev (Detlef) av Parkentin ble født en gang på 1300-tallet i Mecklenburg i dagens delstat Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland. Han stammet fra en adelsslekt og sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster i Ratzeburg i dagens delstat Schleswig-Holstein.

I 1395 ble han utnevnt til biskop av Ratzeburg. Han var svært sjenerøs overfor andre, men selv levde han svært enkelt. Han døde den 23. november 1419. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 23. november.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:50