Den hellige Dionysia av Afrika og åtte ledsagere (400-t)

Minnedag: 6. desember

Den hellige Dionysia, som utmerket seg ved en sjelden skjønnhet, men enda mer ved gudfryktighet, ble under vandalenes arianske konge Hunerik (477-84) pisket på det offentlige markedet slik at hele kroppen var dekket av sår. Da hun så at hennes eneste sønn Majoricus skalv ved synet av den fryktelige behandlingen hun hadde vært utsatt for, ga hun ham mot slik at han ble så styrket at han holdt ut den mest grusomme tortur. Da han endelig oppga sin ånd, omfavnet den heltemodige moren hans legeme mens hun takket Gud for at han fikk den nåde å lide martyrdøden. Hun gravla ham i sitt eget hus for å kunne be ved hans grav så ofte som mulig.

På samme tid som Dionysia måtte hennes søster Dativa, Emilian, en slektning av henne som var lege, samt Leontia, Tertius og Bonifatius tåle de grusomste lidelser, men uten at deres standhaftighet kunne beseires av torturistene. En yngling ved navn Severus ble enda verre torturert av arianerne enn de andre, idet de slepte ham over skarpe steiner inntil kjøttet hang fra kroppen hans og ribbene var synlige.

Også i Cucus måtte et betydelig antall martyrer lide, blant dem en kvinne ved navn Victoria, som ble torturert ved å henges over et bål. Hun tryglet sin mann om å tenke på deres barn og redde livet ved å følge de kongelige befalingene, mens den heltemodige kvinnen lukket sine ører og vendte sine øyne vekk fra barna for at hun ikke skulle bli fristet til å fornekte den sanne tro. Da torturistene trodde at hun hadde oppgitt ånden, tok de henne ned og ville begrave henne, men da våknet hun til igjen og fortalte at etter torturen hadde en jomfru vist seg for henne og helbredet henne ved å berøre hennes lemmer.

Alle disse blir oppført med navn av Butler den 6. desember, mens i bollandistenes Elenchus og i Martyrologium Romanum blir Majoricus, Severus og Victoria ikke nevnt med navn, bare omtalt som «tre andre». I Elenchus kalles de martyrer, mens i Martyrologium Romanum heter det om dem at de måtte lide så mye for sin kristne tros skyld at de regnes blant bekjennerne (Confessorum).

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 26. juni 2014

av Per Einar Odden publisert 26.06.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05