Den hellige Discolius av Vercelli (400-t)

Minnedag: 12. august

nullDen hellige Discolius (it: Discolio) var biskop av Vercelli i Nord-Italia på 400-tallet. I den gamle eusebianske basilikaen i Vercelli, som nå er borte og erstattet av katedralen, kunne man i skipet se avbildninger av de førti første biskopene i Vercelli fra den hellige Eusebius (~340-71) til Nottingo (830). Under hvert bilde var det skrevet med store bokstaver navnet på personen som var avbildet. Fortsatt forskes det på dateringen av denne serien av portretter og deres navn. Det er usikkert om de ble satt opp av biskop Norgaudo (844) eller av noen av biskopene som utførte restaureringer etter ungarernes ødeleggelser i 899 eller etter brannen påsatt av Arduin av Ivrea (955-1015), som drepte biskop Peter og brent liket.

Portretter var gjerne et autoritativt dokument for historien om de gamle biskoper, men forsømmelsene i årenes løp gjorde at navnene delvis forsvant, og bare 25 navn kan nå leses. På slutten av 1500- og begynnelsen av 1600-tallet ønsket biskopene Bonomi og Ferrero å transkribere dem for å lage en katalog over bispedømmets biskoper. Arbeidet ble ytterligere vanskeliggjort av spredningen av arkivdokumenter som skjedde under de barbariske invasjonene, spesielt i langobardenes epoke.

Det lille som er kjent om biskopene av Vercelli som levde fra midten av 400-tallet til begynnelsen av 800-tallet, kommer fra gravinskripsjoner, noen lokale liturgiske bøker, dokumenter fra andre kirker og notiser i den sekulære historien. Så selv om lite er kjent om Discolius, var han den fjerde i serien av portretter, etter de hellige Eusebius, Limenius og Honoratus, og hans episkopat var i det andre tiåret av 400-tallet. Hans navn kom ikke fullt frem under det gamle portrettet, faktisk kan man bare se bokstavene «... colius». I noen lister står han derfor oppført som Celio. I et gammelt litani i den eusebianske liturgien ble han kalt «St. Duscolius», som lokale historikere har identifisert med Discolius. I biografien om biskop Honoratus er han nevnt kort under navnet Duscelio, men dette er feil, fordi navnet er nevnt flere ganger som Discolius i gamle romerske sanger.

Selv om det ikke er bevart noen kult, er Discolius og den hellige biskop Simplicius oppført sammen i den autoritative Bibliotheca Sanctorum, og siden Simplicius ble oppført den 12. august, antas det at Discolius ble feiret på samme dag.

Kilder: santiebeati.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 15. april 2014

av Per Einar Odden publisert 15.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06