Den hellige Dietrich av Minden (d. 880)

Minnedag: 2. februar

En av Ebsdorf-martyrene

Den hellige Dietrich (Theoderik, Theodorich, Theoderich, Theotrich, Thiedric, Tiaderic, Tiadric, Thiotrich) levde på 800-tallet i Tyskland. Han ble den tredje biskop av Minden (853-80) og etterfulgte sannsynligvis biskop Haduard rundt 853. Theoderik er kjent som den som i 871 grunnla klosteret Wunstorf ved Hannover på sitt arveland for kanonisser og korherrer. I dette området skal det allerede rundt 800 oppholdt seg anakoreter (eneboere). Theoderik bygde også et dobbeltkloster der og vigslet det til ære for de hellige Kosmas og Damian.

Biskop Dietrich brevvekslet med Magister Fuldensis og historieskriveren Rudolf av Fulda (d. 865), en elev av Hrabanus Maurus. I 865 deltok han ved vigselen av den hellige benediktinermunken Rimbert til erkebiskop av Bremen, og han deltok også ved konsekrasjonen av domkirken i Hildesheim, som var påbegynt av den hellige biskop Altfrid i 872.

Han ble martyrdrept den 2. februar 880 ved Ebsdorf nær Lüneburg (se Ebsdorf-martyrene). Om hans legeme ble overført til Wunstorf, som noen hevder, er tvilsomt. De fleste andre ble gravlagt på slagmarken, og de ble snart æret som martyrer. Men så gikk de i glemmeboken inntil deres graver på mirakuløst vis ble gjenoppdaget. Grev Volrad av Danneberg bygde deretter rundt 1150 korherreklosteret Ebsdorf, hvor man brakte relikviene. Dietrich æres som helgen og martyr, og hans minnedag er dødsdagen 2. februar.

Kilder: Bautz, Heiligenlexikon, de.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. august 2014

 

av Per Einar Odden publisert 14.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06