Den salige Dietmar av Neumünster (d. 1152)

Minnedag: 18. mai

Den salige Dietmar (Thetmar, Thethmar, Theodemar; lat: Theodemarus, Thethmarus, Thiadmerus) ble født en gang på 1000-tallet i Bremen i Nord-Tyskland. Han ble tidlig kannik i Bremen, hvor hans lærer var den hellige Vicelin av Oldenburg (d. 1154). Senere ble han prost ved katedralen, men da Vicelin dro til Frankrike for å videreutdanne seg ved de lærde institusjonene der, ga trolig hans elev avkall på sitt embete og ledsaget ham dit.

Dietmar ble deretter en mangeårig ledsager og medarbeider av Vicelin i misjonen blant venderne. Rundt 1130 grunnla Vicelin med hjelp fra mange prester et kloster for augustinerkorherrer (Canonici Augustinianum – CanAug) ved en katedral i Falstera sør for Kiel, senere kalt Neumünster (Novum monasterium = det nye klosteret), et navn som senere gikk over til byen som vokste opp rundt klosteret. Der ble Dietmar ifølge noen augustinerkorherre, mens andre sier at klosteret var for premonstratensere (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten, som fulgte den hellige Augustins regel.

Samtidig støttet han Vicelin i misjonsarbeidet blant venderne i Holstein, og han ble regnet som spesielt velgjørende overfor fattige og nødlidende etter venderkorstoget i 1147. Han døde på pinsedag den 18. (eller 17.?) mai 1152 i Segeberg eller Neumünster i Schleswig-Holstein i Nord-Tyskland. Andre sier at han på slutten av livet kom til Hagersdorf, hvor han døde. Der hvilte hans levninger til 1328, da klosteret flyttet til Bordesholm og hans relikvier ble med dit. Dietmar regnes som salig med minnedag på dødsdagen 18. mai (17. mai nevnes også).

Kilder: Benedictines, Bunson, Schauber/Schindler, KIR, Bautz, Heiligenlexikon, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 30. desember 2006

av Webmaster publisert 31.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50