Den hellige Dietmar av Praha (d. 982)

Minnedag: 2. januar

Den hellige Dietmar (Thietmar; cz: Dětmar) ble født en gang på 900-tallet i Sachsen i Tyskland. Han ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB), sannsynligvis i Corvey. I 973 lyktes det hertug Boleslav II den fromme (Boleslav II Pobožný) (972-99) å få opprettet et bispesete for Bøhmen i Praha. Bispedømmet ble utskilt fra Mainz. Til første biskop i det nyopprettede bispedømmet valgte han Dietmar

Dietmar hadde allerede oppholdt seg en tid i Praha. Han skal ha vært velutdannet og språkvant og behersket også språket til den bøhmiske befolkningen. Dette var ifølge kirkelige forskrifter nødvendig for å overta embetet. Forsamlingen av bøhmiske stormenn stadfestet hertugens valg av biskop. I januar 976 ble Dietmar bispeviet i Brumath i Elsass/Alsace av erkebiskop Willigis av Mainz.

Om Dietmars embetstid er det få enkeltheter som er kjent. Kronikøren Kosmas av Praha (ca 1045-1125) forteller bare helt allment at Dietmar utbredte og konsoliderte den kristne lære i landet  og sørget for byggingen av nye kirker. Han grunnla det første klosteret i Bøhmen, benediktinerklosteret St. Georg på borghøyden i Praha.

Han døde den 2. januar 982 i Praha ifølge Johannes Canaparius og Bruno av Querfurt, hans etterfølgers hagiografer. Han ble etterfulgt av den hellige Adalbert av Praha (cz: Vojtěch) (956-997), som Dietmar selv utnevnte og bispeviet kort før sin død. Adalbert var biskop fra 982 til 996 med et avbrudd (988-92). Adalbert hadde blitt dypt beveget ved å høre biskop Dietmar på dødsleiet bebreide seg selv for sin fiasko i å leve et hellig nok liv, og Adalbert skal ha sagt ved den anledningen: «Det er lett å bære mitra og gå med en bispestav, men det er en fryktelig ting å måtte avlegge regnskap for sin tid som biskop for Ham som dømmer levende og døde». Dietmars minnedag er dødsdagen 2. januar.

Kilder: Schauber/Schindler, Heiligenlexikon, de.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. mars 2014

av Per Einar Odden publisert 13.03.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:03