Den hellige Diethild av Sens (~523-598)

Minnedag: 28. juni

Den hellige Diethild (Techild, Theudechild, Theudechilde, Theodechild; lat: Techildis, Theodechildis) ble født rundt 523 i Frankerriket. Hun var barnebarn av kong Klodvig I (481-511) og datter av hans sønn, frankerkongen Theoderik I (fr: Thierry) (511-34) og hans hustru, prinsesse Suavegotta av Burgund. Diethild var i sitt første ekteskap gift med Hermegisclus, konge for den germanske folkestammen varinerne, som rundt år 500 hadde et eget underkongerike øst for elven Saale. I 594 gjorde varinerne oppstand mot frankerne for å oppnå selvstendighet, men de ble beseiret og fullstendig absorbert av frankerne.

Da kong Hermegisclus følte at hans død nærmet seg, anbefalte han sin sønn Radigis fra første ekteskap å ta sin stemor til hustru av politiske grunner, straks han selv var død, og dette skjedde. Men under trykk fra sin forstøtte forlovede, en «engelsk» kongsdatter (antakelig fra den germanske stammen anglerne), som gikk til krig mot ham, måtte den unge herskeren snart oppløse sitt ekteskap og sende Diethild tilbake til franker-riket.

I hjemlandet grunnla hun et kvinnekloster i Sens med den hellige Benedikts regel. Det var viet til de hellige apostlene Peter og Paulus og den hellige Sabinian av Sens, men senere forkortet til Saint-Pierre-le Vif (St Petrus Vivus). Hun ble neppe selv nonne der, men hun støttet klosteret og andre kirker raust. Blant hennes dyder fremhever hennes oppofrende og ydmyke nestekjærlighet seg spesielt.

Hun døde den 28. juni 598 (en kilde sier rundt 563) i Sens og ble gravlagt i klosteret Saint-Pierre-le-Vif i Sens, som hun selv hadde grunnlagt. Hennes minnedag er dødsdagen 28. juni. Den hellige Venantius Fortunatus av Poitiers (ca 530-ca 610) skrev hennes gravinnskrift. Bollandistene hevder at hun var datter av kong Klodvig og en annen enn Theoderik Is datter, men dette stemmer ikke.

Kilder: Bautz, Heiligenlexikon, de.wikipedia.org, zeno.org, geschichtsforum.de - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. mars 2014

av Per Einar Odden publisert 13.03.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05