Den hellige Diodorus av Laodicea og to ledsagere

Minnedag: 11. september

De hellige Diodorus, Diomedes og Didymus var martyrer på et ukjent tidspunkt i Laodicea i Syria. Andre kilder sier at det skjedde i Laodicea i Frygia i Lilleasia. Denne forvirringen er forståelig, ettersom det finnes fem steder ved navn Laodicea (gr: Laodikeia, Λαοδικεία) i Syria og Lilleasia, nemlig Laodicea ved Lykos i Frygia, Laodicea Pontica i Pontos og Laodicea Combusta i Pisidia, samt Laodicea ad Libanum nær Homs i Syria og Laodicea ad Mare, i dag Latakia i Syria.

Deres martyrium skjedde trolig i Laodicea ad Mare. Deres minnedag i Martyrologium Romanum er 11. september. Den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker, satte dem inn i Martyrologium Romanum da det ble revidert på slutten av 1500-tallet. Han brukte bysantinske kilder, men flere bysantinske synaksarier eller menologier minnes Diodorus og Didymos både den 11. eller 10. september, og 9. oktober.

Ifølge Basilios’ menologium og et manuskript i Det ambrosianske bibliotek (B 104 sup.) var Diodorus og Didymus to kristne i Laodicea som var veldig iherdige og forårsaket mange konversjoner. De ble anmeldt av noen greske hedninger og ble overført til domstolen hos guvernøren av Laodicea. Fast og modig bekjente de Kristus og nektet å tilbe avguder. De ble dømt til døden, men midt i mishandlingen holdt de aldri opp med å takke Herren, og deretter led de sitt martyrium. Når det gjelder Diomedes, er han ikke nevnt i et eneste manuskript og vi kan ikke si noe om ham.

Det syriske martyrologiet fra 300-tallet nevner den 9. oktober (en av dagene i de bysantinske synaksariene) i Laodicea, Heraklion og Diodorus, prest og martyr. Det fremgår ikke av greske kilder at Diodorus var prest, men det kan ikke utelukkes, siden hans tjeneste inkluderte forkynnelse og forvaltning av dåp. Vi kan derfor anta at det er samme person.

I sin tur nevner Martyrologium Hieronymianum Diodorus den 9. oktober, men han plasseres alltid i Laodicea i Frygia, og martyrologiet nevner en Heraklion dagen før. At Laodicea i Syria er en oppfinnelse av Baronius, er ikke mulig, fordi den greske kilden nevnt ovenfor allerede gjør denne presiseringen. Det er ikke mulig å si hvilken av tradisjonene, synaksariene eller Hieronymianum, som fortjener å bli tatt mest på alvor.

Kilder: Benedictines, Bunson, CSO, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. mars 2014

av Per Einar Odden publisert 13.03.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:03