De hellige Dionysios retoren og Metrofanes av Athos (d. 1606)

Minnedag: 9. juli

nullDen hellige Dionysios (gr: Διονυσιος; lat: Dionysius), kalt Retoren, og hans disippel Metrofanes (Metrophanes; gr: Μητροφάνης) ble født en gang på 1500-tallet, men vi har ingen opplysninger om hvor. Dionysios var misfornøyd med den overflatiske vitenskapen, så han ga opp den verdslige vitenskapen og foretrakk å fordype seg i guddommelig filosofi. Derfor sluttet han seg til kommuniteten av munker i klosteret Studion i Konstantinopel. Der var også Metrofanes munk. Dionysius mottok den monastiske tonsuren der.

Men begge ønsket et mer intensivt liv av bønn og ensomhet, så de forlot klosteret og reiste til halvøya Athos, hvor de etablerte seg i en celle nær Karyes. Der viet de seg til bønn, faste og våking. Dionysios utmerket seg for sine dyder og sin visdom, noe som trakk mange disipler til ham. Men å lære opp andre i det monastiske liv etterlot ham svært liten tid til hans egne åndelige kamper, og med så mange andre rundt seg, var hans sjel ikke i fred. Derfor fortsatte Dionysius og Metrofanes inn i ørkenen på Athosfjellet på jakt etter enda større ensomhet.

Et sted mellom klostrene St Anna og Katounakia fant de en hule og slo seg ned der. Dette skulle senere bli stedet for Lille St Annas Skete, og de var de første som slo seg ned på dette stedet. I den lille og beskjedne hulen levde de et gudelig liv som lignet på englenes. I sine åndelige kamper kjempet de mot magens behov for mat og mot kroppens behov for søvn. De begrenset ikke bare hva slags mat de spiste men også mengden de spiste ved måltidene. Ved å begrense tiden med søvn, var de i stand til å vie seg mer til bot og bønn.

Dionysius og Metrofanes ble betraktet som lærde menn, men de skaffet seg enda større visdom i den sanne monastiske filosofi, som har blitt kalt «et liv i samsvar med evangeliet». De hadde en slik fremgang i det monastiske liv og utmerket seg i dyder og hellighet at de ble lærere for mange hellige asketer. Ved frivillig å ydmyke seg selv ble disse helgenene opphøyd av Gud og mottok de høyeste åndelige gaver og Den Hellige Ånds nåde. Senere ble Metrofanes, med velsignelse fra patrene på Athos og fra sin eldste Dionysius, spurt om å forlate Athosfjellet for en tid for å forkynne Guds ord i landsbyene i nærheten. Etter å ha fullført dette oppdraget, returnerte han til Athos.

Dionysius skrev en bok med tittelen Kouvaras, som var en veiledning om hvordan være til nytte for og lære opp brødrene. Manuskriptet er bevart i sketens bibliotek. Dionysius underviste i kunsten indre oppmerksomhet og mental bønn og var selv dyktig i dem. Han la frem mange av Kirkefedrenes skrifter på et enklere gresk slik at vanlige folk kunne forstå dem. Noen av disse har blitt trykt i greske teologiske publikasjoner i moderne tid. Mange av hans skrifter er imidlertid fortsatt ikke publisert.

Ifølge p. Gerasimus av Lille St Anna, hymnografen fra 1900-tallet, som skrev mer enn 2 000 liturgier (inkludert en til ære for Dionysius og Metrofanes), døde hieromunk Dionysius den 6. oktober 1606, og hans disippel Metrophanes døde kort etter. I Lille St Anna feires de begge den 9. juli. En kirke ble bygd i 1956 på stedet for deres hule, og den ble viet til disse helgenene.

Kilder: Infocatho, oca.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. april 2014

av Per Einar Odden publisert 14.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06