Den hellige Dionysius av Roma (d. 304)

Minnedag: 12. mai

Den hellige Dionysius var asiatisk av fødsel og onkel (patruus) til den unge hellige martyren Pancratius, som han opptrådte som verge for. Vi har ikke noen historiske opplysninger om dem, men Pancratius’ Passio fra 500/600-tallet gjengis av bollandistene i Acta Sanctorum:

Pancratius ble født rundt 290 i byen Synnada i Frygia i Lilleasia (i dag Tyrkia) som eneste barn av et velstående hedensk ektepar ved navn Kleonios og Kyriada. Rett etter fødselen døde moren, og et år senere også faren. Han ble oppdratt av farens bror Dionysius, og sammen dro de rundt 303 til Roma, for familien nøt fortsatt keiserens gunst. Der slo de seg ned på familieeiendommene på Insula Cuminiana ved Mons Caelius.

Men Pancratius ble full av avsky over de brutale kristenforfølgelsene som pågikk under keiser Diokletian (284-305), og sammen med onkelen ble han undervist i tyve dager og døpt av den hellige pave Caius (283-96). Men Dionysius døde en naturlig død få dager etter dåpen.

Pancratius besøkte regelmessig de kristnes forsamlinger og gudstjenester, men ble angitt og ført for keiseren. Fordi han bare var fjorten år gammel og siden keiseren hadde kjent hans far godt, ville Diokletian forhøre ham selv, og med stor vennlighet forsøkte han å overtale gutten til å avsverge troen og redde sitt unge liv. Men verken løfter om ære og rikdom eller trusler om dødsstraff og brenning av hans legeme hadde noen virkning.

Pancratius sto fast ved sin overbevisning, og han ble dømt til døden. Han ble halshogd med sverd ved Via Aurelia i Roma, ifølge tradisjonen den 12. mai 304, og liket ble kastet for hundene. Natten etter brakte en kristen kvinne ved navn Octavilla med fare for sitt eget liv liket til katakombene ved Via Aurelia og gravla det.

Dionysius’ minnedag er 12. mai, samme dag som Pancratius.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, zeno.org, Pancratius’ biografi - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. april 2014

av Per Einar Odden publisert 14.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06