Den hellige Darlugdach av Kildare (d. 526)

Minnedag: 1. februar

Den hellige Darlugdach (Darlugdacha, Darlaugdach, Darlughdhach, Dairlugdach, Dardulacha, Derlugdach; fr: Dorlaie) ble født en gang på 400-taller i Irland. Hun var ifølge Vita prima om Brigida fra slutten av 700-tallet eller begynnelsen av 800-tallet en disippel av den hellige Brigida av Irland (ca 452-525) i Kildare (Ceall Dara). En gang fordrev hun kjødelige lyster som hadde kommet over henne ved å stille seg med bare føtter på glødende kull. Brigida leget deretter de forbrente føttene med det hellige korsets tegn.

Da Brigida lå for døden, anmodet Darlugdach henne om å få dø på samme dag som henne. Deretter annonserte den døende abbedissen at Darlugdach skulle være abbedisse i nøyaktig ett år, så skulle hun dø på samme dag som henne selv, og den datoen skulle være 1. februar. Den 1. februar 525 døde Brigida, og Darlugdach etterfulgte henne og ble den andre abbedissen av Kildare.

Det hersker en viss uenighet om hennes dødsdag. Tradisjonen vil ha det til at hun døde på dagen ett år etter Brigidas død, og det vil i tilfelle si 1. februar 526. Andre kilder sier at hun døde rundt 524, i 491 eller i 554. Hennes minnedag er 1. februar, samme dag som Brigida. Hennes kult utbredte seg sammen med Brigidas til Abernethy i Skottland, som hun skal ha besøkt under Nectan (Neachtan), pikternes tredje konge. Der skal hun ha presidert over en kommunitet av nonner tilknyttet en kirke som den kongen hadde bygd i Abernethy og vigslet til Jomfru Maria. Noen forfattere mener at Brigida selv skal ha ledet den monastiske kolonien til Skottland, men dette er på ingen måte klart. Det er riktig at hun hadde en levende kult, og mange skotske kirker og kilder bærer hennes navn, men dette kan skyldes den tette forbindelsen mellom Skottland og Irland som eksisterte i disse tidlige tidene. Hennes relikvier ble også æret i Abernethy.

Noen hevder at Darlugdach skal ha blitt drept i Tyskland og blitt æret i Freising i Bayern, men dette kan umulig stemme og det nevnes ingenting om det i Proprium fra Freising. En andre fest for en Darlugdach ble feiret den 10. februar på et uidentifisert sted kalt Leamhach, og det kan referere til henne.

Kilder: Benedictines, Bunson, Ó Riain, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, celt-saints, saintwiki.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 31. januar 2000

av Webmaster publisert 31.01.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:50