Den hellige Deodatus av Lagny (700-t)

Minnedag: 3. februar

Den hellige Deodatus (fr: Dié) levde på slutten av 700-tallet. Han sluttet seg til benediktinerne (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og ble munk i Lagny i erkebispedømmet Paris. Hans minnedag er 3. februar.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. september 1998

av Webmaster publisert 22.09.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:50