Den hellige Donatus av Thmuis og to ledsagere (d. ~316)

Minnedag: 22. mai

De hellige Makarius og Theodorus

Den hellige Donatus ble født en gang på 200-tallet i Egypt. Han ble biskop av Thmuis ved dagens Timai el-Amdid i Egypt. Der led han martyrdøden rundt 316. Sammen med ham ble også presten Makarius og diakonen Theodorus drept. Deres minnedag er 22. mai.

Donatus var født i Istria og ble presteviet i Aquileia, hvor han forsvarte Jesu fødsel av en jomfru mot hedningene og Jesu forrang over profeten Elias mot jødene. Men han flyktet fra forfølgelsene under keiserne Diokletian og Maximian til Dalmatia. Men da hans nærvær der førte til at avgudene ble stumme, ble han ført for Diokletian, og i en offentlig tale i keiserens nærvær omvendte han to keiserlige kammertjenere, Makarius og Theodorus, som deretter lot seg døpe.

Keiseren ble fylt av raseri over dette, så han lot dem alle tre kaste på bålet, og da dette ikke skadet dem, ble de prisgitt de ville dyrene, som imidlertid ikke påførte dem den minste skade, noe som omvendte mange hedninger til den kristne tro. Ved hjelp av et jordskjelv som oppsto samtidig, kom de seg unna til Egypt, hvor Donatus ble valgt til biskop i byen Thmuis og deretter ordinerte han Makarius til prest og Theodorus til diakon. Under keiser Licinius ble de til slutt skåret i småbiter og deretter kastet i havet.

Kilder: Heiligenlexikon, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. april 2014

av Per Einar Odden publisert 27.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06