Den hellige Dochdwy av Wales (400-t)

Minnedag: 18. august

Den hellige Dochdwy (Dochtwy) var en av de helgenene som kom til Wales sammen med den hellige Cadfan. I andre halvdel av 400-tallet begynte innflyttere fra Bretagne å etablere nye grunnleggelser i det nordre og vestlige Wales. En av disse gruppene ble ledet av Cadfan. Han reiste sammen med sin fetter, den hellige Paternus (Padarn), og gruppen skal ellers ha bestått av hans hellige fetter Tydecho og hellige venn Cynllo, dessuten de hellige Cynan (Cynon), Dochtwy (Dochdwy), Mael, Sulien, Tanwg, Eithras (Ethrias), Llywen, Llyfab, Tegwin (Tegwyn), Trunio, Maelrhys (Maelrys), Henwyn, Tedai, Trillo, Liechid, Baglan, Meilir, Fflewin, Gredifael, Lleuddad, Sadwrn, Gwyndaf, Ilar, Cristiolus, Rhystyd og mange flere. De skal i alt ha vært 847, men da er det snakk om tre grupper. De ble kalt Gwelygordd eller «Den hellige klanen av Emyr Llydaw».

I enkelte dokumenter og i de senere genealogiene opptrer hans navn som Dochdwy, mens han andre steder kalles Dochwy, mens han i Iolo-manuskriptene flere ganger kalles Docheu og blandet sammen med Docheu = Cyngar. Her kalles han en av de «hellige og lærde menn som sammen med Cadfan ble brakt til denne øya av Garmon. De var helgener (= munker) i Llantwit og Llancarfan, og de dro alle sammen med Cadfan som munker til Bardsey, bortsett fra Docheu, som Teilo utnevnte til biskop av Llandaff i sitt eget sted.

Påstanden om at han etterfulgte Teilo som biskop av Llandaff, skyldes en sammenblanding med Oudoceus, på walisisk Euddogwy, som er skytshelgen for Llandogo ved Wye. Iolo-manuskriptene er like forvirret når det gjelder hvem han kom til Wales sammen med. Ved siden av Cadfan nevner de Dyfan, Ffagan og Garmon.

Det er ikke kjent noen kirker som er viet til ham. Han er ikke skytshelgen for de to kirkene i Llandochau eller Llandough i Glamorganshire, som Rees antok. Disse er i stedet viet til Docheu = Cyngar. Hans fest opptrer ikke i noen av de walisiske kalenderne. Nicolas Roscarrock angir en Dagdeus den 18. august, og det kan være Dochdwy han mener.

Kilder: Baring-Gould (4) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. mai 2014

av Per Einar Odden publisert 05.05.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06