Den hellige Dodo av Wallers (~682-~750)

Minnedag: 1. oktober

nullDen hellige Dodo (fr: Dodon) ble født rundt 682 i Vaulx, i dag en bydel i byen Chimay i grevskapet Hainaut/Henegouwen (Hennegau; lat: Hannonia; eng: Hainault) i bispedømmet Laon i regionen Vallonia i dagens Belgia. Da han var seks år gammel i 687, betrodde hans foreldre ham til den hellige abbed Ursmar av Lobbes (ca 640-713), som hadde døpt ham, og han instruerte gutten og oppdro ham i gudsfrykt.

Da Dodo nådde ungdomsårene, viet han seg helt til tjeneste for Herren. Han var ikke opptatt av jordiske goder, men ga rikelig med almisser, og han var kysk, reservert i sin tale, mild og omgjengelig i sitt forhold til sin neste. Han ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i Lobbes ved Thuin i grevskapet Hainaut/Henegouwen (Hennegau; lat: Hannonia; eng: Hainault) sør for Brussel i dagens Belgia. Ved sin inntreden ga han prioratet Wallers som var underlagt Lobbes, sine eiendommer i Moustier, Baives og andre.

Da han var 24 år gammel, sendte Ursmar ham som abbed til klosteret i Wallers-en-Fagne like ved Laon og omtrent tyve kilometer øst for Avesnes. Wallers var blitt grunnlagt av den hellige Landelin etter sin tredje pilegrimsreise til Roma med midler som var utbyttet av donasjoner gjort av kong Dagobert. Dodo var en god munk, nestekjærlig og sympatisk overfor de fattige, full av ydmykhet og en hellig tillit til Gud. Noen sier at Dodon ble sendt til Wallers av Landelin og ikke av hans etterfølger Ursmar, men dette er lite sannsynlig.

nullDodo foretrakk livet til en eremitt og ønsket å unngå besøkene han fikk i Wallers, så han trakk seg tilbake et lite stykke nord for klosteret, stedet hvor Moustier-en-Fagne nå ligger. Det ble senere et priorat under klosteret Lobbes. Dette klosteret ble ødelagt av normannerne, men reiste seg fra sine ruiner et århundre senere. Der bodde han i en celle der han engasjerte seg i faste og kontemplasjon. Han var plaget av sterke fristelser, men Gud belønnet hans lojalitet ved å gi ham makt til å utføre mirakler hvor blinde og lamme ble helbredet.

Han døde en 1. oktober rundt år 750 (eller 760) og ble gravlagt i nærheten av sin celle. Hans minnedag er vanligvis dødsdagen 1. oktober, men noen kilder skriver at hans fest ble vanligvis plassert på 18. eller 20. oktober (andre sier 29. oktober). Hans relikvier er i Moustier-en-Fagne, som overlevde som et priorat underlagt Lobbes frem til revolusjonen. Abbed Folkwin av Lobbes (d. 990) skrev dette klosterets krønike, hvor han nevner den hellige Dodo, disippel av den hellige Ursmar. En munk i Lobbes, en samtidig av Folkwin, brukte sin abbeds arbeid for å skrive Dodos biografi (La Vie de Dodon). Et kapell viet til ham har lenge eksistert i Eppe-Sauvage nær Wallers.

Rykter om mirakler ved hans grav kom den ærverdige biskop Dodilon av Cambrai og Arras (888-902) for øre, så han sendte noen prester for å bære Dodos relikvier til kirken i klosteret Wallers. En kvinne, som lenge hadde vært lammet i begge hender, ble fullstendig helbredet gjennom Dodos forbønn. Senere, under den ærverdige biskop Fulbert (953-956), ble Dodos relikvier plassert nær alteret for St. Peter i den kirken som var viet til apostelen.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Infocatho, santiebeati.it, scarlet.be - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 15. april 2014

av Per Einar Odden publisert 15.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06