Den hellige Dominika av Konstantinopel og to ledsagere (~395-~474)

Minnedag: 8. januar

De hellige Gregor Chozebites og Emilian bekjenneren

Den hellige Dominika ble født rundt 395 i Kartago i Nord-Afrika. Hun ble fromt oppdratt av sine foreldre og i svært tidlig alder trent i gudsfrykt. En dag forlot hun i hemmelighet huset og dro med et skip til Alexandria i Egypt. Der bosatte hun seg sammen med fire hedenske jomfruer. Hun anstrengte seg for å omvende dem til den kristne tro, noe hun også klarte. Sammen med de fire andre unge kvinnene dro hun til Konstantinopel rundt 384 under keiser Theodosios I den store (379-95).

Dette var i erkebiskop Nektarios’ episkopat (381-97). Han mottok dem vennlig og døpte straks dem alle. Dominika ga seg til Herren fullstendig, først som eneboer. Deretter levde hun et hellig og fromt liv og forutsa flere ting som skulle skje i fremtiden. Hun påla seg store botsøvelser, og til slutt døde hun av dem. Hennes høye grad av fullkommenhet ble allerede de prist av hennes omgivelser. Hun døde rundt 474 i Konstantinopel, i regjeringstiden til keiser Zeno (474-75; 76-91). Hennes minnedag er 8. januar.

Sammen med henne æres to andre, nemlig de hellige Gregor Chozebites og Emilian (Aemilianus), en bekjenner for troen. Vi vet ikke hvem sistnevnte var og når han levde, bare at han var en bekjenner, mens Gregor Chozebites (av Choseba eller av Choziba) var født i Jerusalem og var munk og undergjører. Han døde rundt 625. Det ser ut som om det eneste disse tre har felles, er minnedagen 8. januar.

Kilder: Infocatho, Bautz, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 28. mars 2014

av Per Einar Odden publisert 28.03.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:03