Den hellige Domitilla av Roma (d. ~100)

Minnedag: 12. mai

nullDen hellige Flavia Domitilla (d.e.) var medlem av den keiserlige familie. Moren var yngre søster av keiserne Titus (79-81) og Domitian (81-96), som dermed var hennes onkler, og morfaren var keiser Vespasian (69-79). Hun var gift med den hellige konsul (Titus) Flavius Klemens, som var Vespasians bror og dermed Titus’ og Domitians onkel. De var begge kristne.

I følge den berømte kirkehistorikeren Eusebius av Caesarea (ca 260-340) og den hedenske historieskribenten Dion Cassius lot keiseren Klemens henrette, og etter mannens død rundt år 96 ble Domitilla landsforvist til øya Pandataria (i dag Ventotene) ved Napoli på grunn av sin kristne tro, til tross for at hun var keiserens niese. Dette hevdes av Dion Cassius – andre kilder sier øya Ponza sør for Terracina. De var anklaget for «ateisme» fordi de nektet å ofre til de hedenske avgudene. På Ponza fantes det også politiske fanger, som den myrdede keiser Caligulas døtre og en av Germanicus’ sønner. I landflyktighet ble Domitilla brent til døde rundt år 100 under keiser Trajan (98-117).

Det har levd flere kvinner ved navn Flavia Domitilla, og deres livshistorier er delvis blandet sammen med hverandre. Flavius Klemens’ og Flavia Domitillas grandniese, den hellige Flavia Domitilla (d. y.), led martyrdøden noen år etter grandtanten. Det som er sikkert, er at Domitilla eide en eiendom på Via Ardeatina. Der var den flavianske familiens gravsted, hvor hun også selv ble gravlagt. På dette området ble også de hellige Nereus og Achilleus og Petronilla (den hellige Peters angivelige datter) gravlagt. Det finnes også keiserlige ikke-helgener ved samme navn, som Flavia Domitilla den yngre eller Minor (ca 45-ca 66), som var eneste datter av keiser Vespasian og Flavia Domitilla den eldre eller Major.

Sannsynligvis led Nereus og Achilleus martyrdøden under Diokletians forfølgelse rundt år 304. Men deres legendariske «akter» forteller imidlertid at de var evnukker i Flavia Domitillas hus, ble landsforvist med henne og dødsdømt for sin religion. De skal ha blitt døpt av Peter selv. Nereus og Achilleus skal ha fulgt Domitilla i eksil til øya Ponza i Gaeta-gulfen og deretter til Terracina, hvor de under Trajans regime (98-117) ble halshogd og Domitilla brent til døde rundt år 100 for å nekte å ofre til avgudsbilder.

Opprinnelig ble Domitilla minnet den 7. mai (som er niesens minnedag), men etter translasjonen av hennes relikvier sammen med Nereus og Achilleus en 12. mai til en kirke, som først het Titulus Fasciola, men senere ble til dagens Santi Nèreo e Achilleo, la pave Klemens VIII (1592-1605) også hennes dag til 12. mai. Deres relikvier befinner seg fortsatt i denne kirken. Etter kalenderreformen i 1969 feires bare Nereus og Achilleus på 12. mai, Domitilla er strøket i den universelle kalenderen, fordi hun bare opptrer i legendene, og henvist til lokale og spesielle kalendere.

Kilder: Butler (V), Benedictines, Delaney, Engelhart, Schauber/Schindler, Melchers, KIR, CE, Patron Saints SQPN, Bautz, Heiligenlexikon, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 16. februar 2001

av Per Einar Odden publisert 30.03.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05