Den hellige Domnius av Salona og elleve ledsagere (d. 304)

Minnedag: 11. april

nullSkytshelgen for Split

Den hellige Domnius (Domnio; it: Domnione, Donnione; kr: Dujam, Duje) ble født en gang på 200-tallet i Antiokia i Syria, i dag Antakya i Tyrkia. Legenden forteller imidlertid at han levde i det første århundret og var en av Kristi 72 disipler. Han skal ha blitt omvendt til kristendommen av den hellige apostelen Peter, eller den hellige Titus. Han ble sendt av Peter fra Roma for å evangelisere Dalmatia, hvor han ble den første biskopen av Salona, i dag Solin ved Split i Kroatia.

En mer troverdig versjon sier at han var biskop av Salona på 200-tallet og at han sammen med flere ledsagere led martyrdøden i 304 i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305). Ledsagernes navn var ifølge overleveringen Anastasius, Maurus, Asterius, Septimius, Sulpicianus, Thelius, Antiochianus, Paulianus, Cajanus, enda en Domnius, som var kammertjener (cubicularius), og kvinnen Dalmata. Deres relikvier befinner seg delvis i Solin, delvis i Split og delvis i Laterankirken i Roma.

Over Domnius’ grav i Salona ble det bygd en basilika. Da byen i 614 ble ødelagt av avarene og innbyggerne flyktet til øyene og til Spalato (dagens Split), ble også sarkofagen overført dit. Under pave Johannes IV (640-43) kom den til Roma. Spalatum var stedet hvor keiser Diokletian hadde sitt palass. I dag befinner relikviene seg i katedralen Sv. Duje i Split, som er oppkalt etter ham. Den var opprinnelig bygd som mausoleum for den romerske keiseren Diokletian (284-305; d. 311) og ombygd til kirke på 600-tallet. Den regnes i dag som den eldste katedralen i verden og også en av de minste. Bare tårnet er viet til Domnius, mens kirkerommet er viet til Jomfru Maria. Domnius-alteret på høyre side er et verk av Bonino da Milano fra 1427, og er utstyrt med en liggende statue av Domnius. Foran alteret befinner den senantikke sarkofagen seg, hvor Domnius opprinnelig ble gravlagt.

Den hellige biskop Domnius nevnes i Martyrologium Romanum den 11. april sammen med åtte ledsagere, som han hadde omvendt og som kalles soldater. Hans fest angis hos Migne den 7. mai. Han avbildes som en biskop som holder byen Split eller katedralen St Domnius.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Heiligenlexikon, santiebeati.it, en.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. desember 2000

av Webmaster publisert 12.03.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:50