Den hellige Dometios av Persia (300-t)

Minnedag: 7. august

Den hellige Dometios (Domadios El-Soriany) ble født på begynnelsen av 300-tallet i Persia. Han ble undervist i troen av en kristen ved navn Abarus og kom til Nisibis (i dag Nusaybin) ved den daværende grensen mellom Persia og Romerriket. Der trådte han inn i et kloster, ble døpt og mottok munkedrakten. Men misunnelige brødre jaget ham derfra, og da trådte han inn i klosteret Ss Sergius og Bacchus i Theodosiopolis (gr: Θεοδοσιουπολις) i Armenia, i dag Erzurum i Tyrkia. Der ble han en disippel av arkimandritten Urbel, som prøvde ham og lot ham vie til diakon. Han ville sågar vie Dometios til prest, men da han hørte om det, flyktet han til Quros-fjellene (Tur Abdin) nord for Nisibis, i dag Nusaybin i Tyrkia.

Der trakk han seg tilbake til et fjell og levde et strengt liv i en hule. Der mottok han alle som kom til ham og omvendte ham til troen. Da keiser Julian den frafalne (Apostata) kom gjennom dette området og hørte om Dometios, lot han ham og to av hans disipler steine mens de forrettet dagens tredje tidebønn. Det skjedde i 363. Han æres i Parthen ved Kyrros (Cyrrus, Cyrus, Kyrrhos; lat Cyrrhus; gk: Κύρρος; arab: Kūrus) nord for Antiokia i Syria. Hans kult er påvisbar de siste 500 år. Hans minnedag i den katolske kirke er 7. august, i den ortodokse kirke 7. august, 8. mars og 24. september, i den armenske kirke 7. august, i den koptiske kirke 19. juli og 23. mars og i den syrisk-ortodokse kirke 24. september.

Dometios er muligens identisk med den hellige Dometios av Quros. Det finnes bare en biografi om hver av dem, og de ligner på hverandre. Det som er sikkert, er at den hellige Gregor av Tours på 500-tallet tilskrev den Dometios som æres i Syria, Dometios av Quros’ undergjerninger.

Kilder: Bautz, Heiligenlexikon - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 1. april 2014

av Per Einar Odden publisert 01.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06