Den hellige Donald av Ogilvy (d. ~716)

Minnedag: 15. juli

Den hellige Donald (Domhnall, Donewald, Donivald; lat: Donaldus, Donevaldus, Donovaldus) ble født en gang på 600-tallet i Skottland. Han var adelsmann og levde i Ogilvy i det tidligere Forfarshire (nå Angus) sammen med sin hustru og sine ni døtre. Før hans hustru døde, ba hun ham innstendig om å ta vare på de ni døtrene. Da hun døde, bestemte døtrene seg for et religiøst liv. Da omdannet han huset til et kloster hvor han og døtrene dannet en slags kommunitet og levde et fromt religiøst liv under hans åndelige ledelse. Tradisjonen forteller at man sjelden så et mer entusiastisk hus og en mer statelig superior helt til hans gamle dager. I Ogilvy skal det i lang tid ha vært vist frem en eik som de skal ha bodd inne i. Donald døde den 15. juli 712 eller 716 og hans minnedag er dødsdagen 15. juli. Aberdeen-breviaret er den eneste kilden for vår viten om ham.

Etter hans død flyttet de ni døtrene til Abernethy, hvor de gikk inn i et kloster som var grunnlagt av de hellige Brigida av Irland og Darlugdach, andre abbedisse av Kildare i Irland. Abernethy er i dag en landsby i Perth and Kinross, tretten kilometer sørøst for Perth. Der minnes de ni døtrene i lokale skotske navn på slike naturfenomener som kilder og høyder («The Nine Maidens»). De ble også minnet som helgener med minnedag 18. juli.

Populariteten til navnet Donald blant skottene skyldes hovedsakelig den store klanen Donald (MacDonald) og ikke denne helgenen.

Kilder: Attwater/John, Attwater/Cumming, Farmer, Butler (VII), Benedictines, Delaney, Bunson, Schauber/Schindler, KIR, CSO, Infocatho, Bautz, Heiligenlexikon, en.wikipedia.org, celt-saints, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. april 1998

av Webmaster publisert 19.04.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:50