Den hellige Dona ap Selyf (600-t)

Minnedag: 1. november

Den hellige Dona (Dwna) var sønn av Selyf ap Cynan Garwyn ap Brochwel Ysgythrog. Han er skytshelgen for Llanddona på Anglesey. I genealogiene ble han sagt å ha vært helgen (munk) i Crafgoed, Cathgoed eller Garthgoed på Anglesey, den førstnevnte formen er fortsatt bevart i Mynydd y Crafgoed innen sognet, hvor det også er en høyde kalt called Dona. Hans far, som ellers er kjent som Selyf Sarffgadau («slangen av slag»), var konge av Powys, som falt i 613 i slaget ved Chester.

Ifølge Iolo-manuskriptene var Dona helgen i Bangor Deiniol, og derfor flyttet han til Anglesey, hvor han bygde sin celle ved stranden. I klippen over hans kirke er hans stol, Cadair Dona. Hans minnedag står ikke i noen kalender, men vigilien i Llanddona ble ifølge Nicolas Owen og Angharad Llwyd feiret på allehelgensdag (1. november). Bretonske kilder har 24. september og 14. april som hans minnedag.

Et par kilometer fra byen Knighton i Radnorshire ligger Craig Dona. Der pleide unge mennesker fra Knighton tidligere å samles på søndag ettermiddager for å drikke vannet fra kilden der, tilsatt sukker. Kløften i klippen der blir sagt å ha vært Donas seng, men trolig var dette snakk om en annen person.

Selyfs sønner nevnes i biografien om den hellige Beuno Gasulsych (ca 545-ca 640). De fornærmet helgenen dypt ved å kreve mat av ham da de var på jakt i hans nabolag i Gwyddelwern, og ved bemerkninger de kom med om kjøttet da han drepte en ung okse for dem. I et raserianfall forbannet han dem og sa at de skulle verken få en arving til makten i fyrstedømmet Powys eller få adgang til himmelen. Hvis Dona og Mael Myngan var disse sønnene, og vi kjenner ikke til noen andre, så virket forbannelsen ikke på sistnevnte, som etterlot seg direkte etterkommere som satt på tronen i Powys i mange generasjoner, og vi kan konkludere med at hans forbannelse var like lite effektiv mot Dona, som regnes blant helgenene.

Det er mulig at han kan ha vært i Bretagne, og han kan ha vært den helgenen som tradisjonelt ble sagt å ha arbeidet i distriktet mellom Saint-Brieuc og Quintin i departementet Côtes-du-Nord. Han skal ha bodd i Plou Fragan, men ingenting er kjent om ham der bortsett fra vag tradisjon. Saint-Donan er nabosognet til Plou Fragan. Hans store onkel, den hellige Tysilio av Powys (ca 548-640) (Suliau), hadde med sikkerhet grunnleggelser i denne delen av Domnonia i det nordre Bretagne, og det er slett ikke usannsynlig at noen av hans slektninger etter Tysilios død kom over for å overta oppsynet der av hans hus.

Tradisjonelt sies det at Donan var en disippel av den hellige Brioc av Bretagne (ca 420-520), det fins ikke noe grunnlag for dette, bortsett fra det faktum at Saint-Donan er nær Saint-Brieuc.

Kilder: Baring-Gould (4) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. mai 2014

av Per Einar Odden publisert 05.05.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06