De hellige Donatus, Sabinus og Agape av Kartago

Minnedag: 25. januar

Egentlig de hellige Donatus og Agape, Secundus og Papias

De hellige Donatus, Sabinus og Agape ble nevnt i den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum, men ingen detaljer er bevart, verken om tid eller sted for martyriet. Deres minnedag er 25. januar. Genitivformen «Agapis» i martyrologiet kan være både en kvinne og en mann.

Men fra den egentlige gruppen som for Kristi skyld led martyrdøden i Kartago, nevnes i Martyrologium Romanum bare Donatus og Agape på denne dagen, og sammen med dem, i stedet for de hellige Secundus og Papias, har den hellige Sabinus blitt satt i forbindelse med dem. Men bollandistene mener at han hører til de hellige martyrene i Pozzuoli (Puteoli), som også minnes denne dagen (den hellige Artemas og ledsagere).

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. oktober 1998

av Webmaster publisert 14.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50