Den hellige Dorothea av Alexandria

Minnedag: 6. februar

Den berømte kirkehistorikeren Eusebius av Caesarea (ca 260-340) forteller i sin Kirkehistorie (Historia ecclesiastica) at keiser Konstantins medkeiser Maximinus Daza (305-13) [eg Gaius Valerius Galerius Maximinus, opprinnelig Daia, vanligvis kjent som Maximinus Daia eller Daza] oppholdt seg i Alexandria i Egypt da han utviklet en sykelig lidenskap for en fornem kristen kvinne, berømt for sin rikdom, utdannelse og spesielt for sin renhet. Han gjorde flere forsøk på å spørre henne fordi han ønsket at hun skulle gi etter for hans ønsker, men kvinnen fortalte ham at hun foretrekker døden fremfor synden.

Da Maximinus ikke fikk overvunnet henne, tok han hevn ved å sende henne i eksil og inndra hennes eiendeler. Eusebius har ikke bevart navnet på den heroiske kvinnen, men Rufinus, vi vet ikke på hvilket grunnlag, sier at hennes navn var Dorothea og at hun var en jomfru innviet til Gud, og at hun for å unnslippe Maximinus’ lyster, tok tilflukt i Arabia.

På grunnlag av disse notisene mente den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker, å identifisere henne med den berømte hellige martyren Katarina av Alexandria, men det ble imøtegått av bollandistene. På 1500-tallet ble den påståtte Dorothea, forvekslet med martyren Dorothea av Caesarea i Kappadokia, satt inn i noen martyrologier og hennes minnedag lagt til den 6. februar, den samme som Dorothea av Caesarea.

Kilder: santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 1. mai 2014

av Per Einar Odden publisert 01.05.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05