Den hellige Dorotheos den yngre (1000-t)

Minnedag: 5. januar

Den hellige Dorotheos (lat: Dorotheus) ble født en gang på 1000-tallet i Trebizond (Trapezunt), dagens Trabzon ved Svartehavet i Nordøst-Tyrkia. Han kom fra en fornem familie, men han flyktet som tolvåring til Simiso (Amisus) (nå Samsun) ved Svartehavet da foreldrene ville tvinge ham til å gifte seg. Han ble først munk i klosteret Genna under abbed Johannes, hvor han tilegnet seg alle dyder og senere ble presteviet.

Han fikk mange ekstaser, og en gang da han ble sendt av gårde med et viktig budskap av sin abbed, fikk han på marken beskjed av en himmelsk stemme om å bygge et kloster på et fjell ved Simiso, noe han også satte ut i livet med tillatelse fra sin abbed. Han kalte sitt nye kloster Khiliokum (Chiliocum) og selv ble han kalt Khiliokomos (Chiliocomos) og ble abbed for alle munkene som strømmet til. Han ga dem regelen til den hellige Arsenius. Han reddet ved sin bønn et skip på Svartehavet som sto i fare for å gå under.

Han hadde profetiens og helbredelsens nådegaver og forutsa også fremtidige hendelser, blant annet også sin død, som også fulgte snart etter. Han ble gravlagt i sitt kloster. Hans minnedag er 5. januar, den var tidligere den 5. juni. Han ble kalt «den yngre» (junior) for å skjelne ham fra andre helgener ved samme navn.

Kilder: Attwater/Cumming, Benedictines, Bunson, KIR, Patron Saints SQPN, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 15. september 1998

av Webmaster publisert 22.04.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:50