Den hellige Dotto av Orknøyene (500-t)

Minnedag: 9. april

Den hellige Dotto levde på 500-tallet og skal ha vært abbed for et kloster på Orknøyene, som senere fikk sitt navn etter ham. Han skal ha levd til en svært ærverdig alder, nesten hundre år. Hans minnedag er 9. april. Bollandistene nevner Dotto den 9. april, men synes å være i tvil, ikke bare om hans kult, men til og med om hans eksistens, ettersom de ikke finner ham nevnt verken i Dempsters Menologium Scoticum, i en manuskriptkatalog over skotske helgener eller i Aberdeen-breviaret.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, celt-saints, pyhiinvaeltaja.wordpress.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 1. mai 2014

av Per Einar Odden publisert 01.05.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06